Tegoroczna inicjatywa ma na celu promowanie dobrych praktyk rolniczych i podjęcie działań na rzecz ograniczenia ryzyka powstawania zanieczyszczeń wód i gleby środkami ochrony roślin. Gleba bowiem to cenny element środowiska naturalnego, istotny dla cyklów hydrologicznych i przepływu energii. Jest ona rezerwatem jednej czwartej światowej bioróżnorodności.

Dzisiejsze rolnictwo stoi przed wieloma wyzwaniami: musi produkować coraz więcej żywności, na takich samych areałach uprawowych. Z tego też powodu konieczna jest odpowiednia ochrona gleb, dla obecnych i przyszłych pokoleń.

O tym ważnym święcie przypomina także Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Stowarzyszenie to działa na rzecz zwiększenia świadomości społecznej nt. roli gleby w zapewnieniu odpowiedniego spływu wód gruntowych, ochrony przed powodziami i suszami, stabilności ekosystemu.

- Zdrowe i żyzne gleby są kluczowe dla globalnej produkcji żywności, mają bezpośredni wpływ na poziom produkcji rolnej i wysokość plonów. Dlatego też prowadzimy działania edukacyjne i informacyjne dotyczące dobrych praktyk rolniczych, posiadania sprawnego zaplecza technicznego oraz właściwego postępowania na wszystkich etapach prac związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin – powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

-Naszym nadrzędnym celem jest przekazanie wiedzy, jak stosować środki, aby nie stanowiły one zagrożenia dla środowiska naturalnego i ludzi. To właśnie rolnictwo zależy od stanu gleb, a jakość gleb zależy od świadomości i działalności rolników – dodaje.

Od 2005 roku Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin prowadzą wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach program TOPPS (Training the Operators to prevent Pollution from Point Sources). Celem tej inicjatywy jest promowanie dobrych praktyk rolniczych i podjęcie działań na rzecz ograniczenia ryzyka powstawania zanieczyszczeń wód i gleby środkami ochrony roślin (www.topps-life.org). Ostatnio ukazała się najnowsza wersja Poradnika Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, przygotowanego przez ekspertów Instytutu Ogrodnictwa. Ponadto, w całej Polsce prowadzone są szkolenia dla użytkowników środków ochrony roślin.

Źródło: PSOR

Podobał się artykuł? Podziel się!