IUNG PIB w Puławach opublikował 10 już raport suszowy. Obejmuje on okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 roku. Instytucja nie stwierdza jednak zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.
Najniższe wartości KBW odnotowano w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej (Roztocze) oraz na styku trzech regionów: południowej części Pojezierza Dobrzyńskiego, wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz południowo-zachodniej części Niziny Mazowieckiej. Najniższe wartości KBW w tych rejonach wynoszą od -109 do -139 mm. Nie są to jednak wartości, dla których można stwierdzić, że mamy do czynienia z suszą.

Jak czytamy w raporcie zarówno lipiec jak i sierpień były miesiącami bardzo zróżnicowanymi pod względem opadów. W lipcu obszarem o najniższych opadach poniżej 60 mm była zachodnia część Pojezierza Pomorskiego oraz Pobrzeża Szczecińskiego, Nizina Mazowiecka i Śląska oraz Płaskowyż Tarnowski. Opady te stanowiły 80-100 proc. normy wieloletniej. Na pozostałym obszarze kraju opady wynosiły od 80 do 160 mm. W okolicach Torunia oraz na Wysoczyźnie Białostockiej odnotowano od 180 do 200 mm opadu (200-240 proc. normy wieloletniej). Najwyższe wartości opadu (220-260 mm, a miejscami powyżej 260 mm) zanotowano w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Beskidach i Tatrach. Stanowiły one 220-240 proc. normy wieloletniej.

Sierpień był zdecydowanie suchszy od lipca. Jak czytamy w raporcie w pierwszej dekadzie bardzo małe opady poniżej 10 mm wystąpiły na Nizinie Śląskiej oraz na południu Niziny Południowowielkopolskiej.

W drugiej dekadzie już na przeważającym obszarze Polski opady wynosiły poniżej 5 mm. Nieco wyższe opady od 20 do 40 mm zanotowano w północnej części Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego, na Pojezierzu Lubuskim oraz na Pogórzu Przemyskim. Najwyższe wartości opadu (40 do 60 mm) wystąpiły na Pobrzeżu Koszalińskim i na Wzniesieniu Górowskim.

Podobnie było w trzeciej dekadzie sierpnia. Najniższe opady atmosferyczne poniżej 5 mm wystąpiły na Pojezierzu Myśliborskim i we wschodniej części Niziny Południowopodlaskiej. Najwyższe wartości opadu od 40 mm, do miejscami powyżej 80 mm odnotowano na Pobrzeżu Koszalińskim, w południowej części Niziny Śląskiej, na Pogórzu Karpackim i w Karpatach, we wschodniej części Wyżyny Małopolskiej oraz południowej części Wyżyny Lubelskiej. Na pozostałym obszarze kraju opady wynosiły od 5 do 40 mm.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!