Tak drastyczny wzrost cen spowodowany jest przede wszystkim rosnącymi cena paliw i energii. Rok 2008 nie jest pierwszym rokiem, kiedy ceny środków do produkcji wzrosły.

Już w roku ubiegłym ceny nawozów mineralnych wzrosły średnio o 16,3 proc., a wapniowych o 28,6 proc.

Do najbardziej drożejących nawozów mineralnych należał fosforan amonu (wzrost o 26,1proc.) i superfosfat potrójny granulowany (o 22,7 proc.) – informował Instytut Ekonomiki Rolnictwa. Nawozy azotowe podrożały średnio o 11,7proc. Niższe wzrosty cen dotyczyły: saletrzaku (o 9,4 proc.) i saletry amonowej (o 11,4 proc.).

Zużycie nawozów mineralnych pod zbiory 2007 r. w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosło 121,8 kg NPK, wobec 123,3 kg pod zbiory 2006 r. Nastąpił dalszy głęboki spadek zużycia CaO aż do 37,4 kg na 1 ha użytków rolnych.

Ceny nawozów oraz środków ochrony roślin w sierpniu 2008 r. (dane AgroTydzień BGŻ)

Nawozy PLN/t

Azotowe

Saletra amonowa 34 proc.     1100-1130

Siarczan amonowy 20 proc.  720 – 755

Mocznik                      1488 – 1790

Saletrzak                     960 – 1000

Potasowe

Sól potasowa              1820 – 2015

Fosforowe

Superfosfat 40 proc.  2465 – 2622

Superfosfat 20 proc.  1338 – 1354

Fosforan amonu         2980 – 3000

Wapniowe

Saletra wapniowa       1550 – 1560

Wieloskładnikowe

Polifoska max                         2100 - 2380

Polifoska 4                  2247 - 2330

Polifoska 5                  2360 - 2450