Szkodliwość mszyc jest dwojakiego rodzaju: wysysają z roślin soki, osłabiając ich kondycje oraz są nosicielami groźnych dla roślin wirusów.

Szybkość namnażania się mszyc jest uzależniona od warunków pogodowych. Pogoda sprzyja ich rozwojowi, w związku z tym można odnaleźć plantacje, które mszyca dość mocno już opanowała.

Obecnie insektycydy do zwalczania mszyc do okresu mlecznej dojrzałości. Szkodnika zwalczamy po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, który w fazie kłoszenia lub zaraz po wykłoszeniu wynosi pięć mszyc na jednym kłosie.

W samych zbożach może występować ok. 70 gat. mszyc. Jednak w uprawie zbóż najczęściej znaczenie gospodarcze osiągają 3 gatunki tych szkodników. Są to mszyca czeremchowo-zbożowa, mszyca zbożowa oraz mszyca różano-zbożowa.

Podobał się artykuł? Podziel się!