Najczęściej analizy gleby wykonują rolnicy w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych, których siedziby mieszczą się w każdym mieście wojewódzkim. Do tych placówek można przywieź próbki gleby osobiście, można je wysłać pocztą lub skorzystać z usług regionalnego przedstawiciela. Może on sam przyjechać na miejsce, profesjonalnie pobrać do próbki gleby i osobiście zabrać je do laboratorium. Na rynku istnieją również prywatne firmy wykonujące takie analizy (należy jednak zwracać uwagę czy mają stosowną akredytację i pozwolenie na wykonywanie takich usług). Pomocą służą także wyższe uczelnie rolnicze, zwłaszcza w zakresie bardziej skomplikowanych oznaczeń glebowych.

Jakie badania najlepiej wykonać po żniwach i jakie są koszty wykonania takich badań przedstawiamy poniżej:

1. Podstawowa analiza gleby - oznaczenie pH (w KCl), zawartości fosforu (P2O5), potasu (K2O) oraz magnezu (Mg) wraz z ustaleniem zalecanych dawek wapna kosztuje 15,25 zł za próbkę. Takie badania wykonuje się dla potrzeb doradztwa nawozowego jak również w celu określenia potrzeb wapnowania. To bezwzględne minimum, które właśnie teraz najlepiej wykonać.

2. Oznaczenie zawartości przyswajalnych mikroelementów. Do wyboru mamy dwa rodzaje badań. Analiza gleby na zwartość w niej boru (B), miedzi (Cu), cynku (Zn), żelaza (Fe), oraz manganu (Mn) kosztuje 52,48 zł. Ta sama analiza oprócz boru kosztuje 34,99 zł za jedną próbkę.

3. Oznaczanie zawartości przyswajalnej siarki w glebie. Coraz częściej na ten parametr decydują się producenci rzepaku. Oznaczenie S-SO4 (łącznie z podstawowymi badaniami z pnkt.1) kosztuje 46,86zł/próbkę.

4. Możemy również oznaczyć w glebie zawartość próchnicy (łącznie z podstawowymi badaniami z pnkt.1) takie oznaczenie kosztuje – 34,36zł za próbkę

Podobał się artykuł? Podziel się!