W pierwszych dniach maja firma Syngenta zainicjowała debatę o bezpieczeństwie żywnościowym i sytuacji społeczności skupionych wokół rolnictwa. Uczestniczyli w niej przedstawiciele instytutów badawczych, rolnicy, organizacje pozarządowe i prywatne firmy.

Debatę otworzył członek zarządu firmy Syngenta Christoph Mäder, który powiedział: Codziennie na świecie przybywa kolejnych 200 tys. osób do wyżywienia. Wytworzenie żywności wystarczającej do zaspokojenia potrzeb stale rosnącej populacji to jedno z największych wyzwań, przez jakimi dziś stoimy.

Marco De Matteis, CEO firmy De Matteis Agroalimentare, producenta włoskich makaronów, podkreślił jak ważna jest współpraca i dzielenie się doświadczeniami. Za przykład podał włoską strategię współpracy rolników i przemysłu, dzięki której liczba gospodarstw dostarczających wysokiej jakości pszenicę durum wzrosła ze stu w 2010 roku do tysiąca w bieżącym roku.

Dr Alessandra Giuliani z Uniwersytetu w Bernie mówiła z kolei o tym, jak istotne jest zaufanie w relacjach między podmiotami uczestniczącymi w procesie wytwarzania żywności. - Zależności, relacje, powiązania są bardzo ważne - podkreślała dr Giuliani. - W krajach rozwijających się relacje są często nieformalne, a zaufanie jest ważnym kapitałem – dodała.

O zaufaniu mówił także Flavio Alzueta, wiceprezes i dyrektor marketing w hiszpańskim Global G.A.P. Zwracał on uwagę na konieczność budowania zaufania między rolnikami, sprzedawcami żywności i finalnymi konsumentami. - W krajach rozwijających się mówimy o tym, jak wytworzyć więcej przy mniejszym wykorzystaniu zasobów, natomiast w krajach rozwiniętych dyskutuje się, jak wytworzyć więcej nie niszcząc przy tym środowiska naturalnego - mówił Flavio Alzueta.

W rozwiązywaniu tych problemów aktywnie uczestniczy Syngenta. Dr Luigi Radaelli, szef firmy Syngenta we Włoszech, przypomniał o programie The Good Growth Plan, czyli sześciu zobowiązaniach firmy na rzecz zrównoważonego rolnictwa.

Uczestnicy debaty poruszyli również temat możliwej współpracy w obszarze badań i rozwoju. Prof. Nina Buchmann podkreślała znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego we wdrażaniu konkretnych rozwiązań, a dr Paul Steffen ze szwajcarskiego Agroscope zaznaczył, że współpraca zaczyna się poznania swojej własnej organizacji i skupienia ludzi wokół jednego celu.

Prof. Paolo Bàrberi ze Scuola Superiore Sant’Anna w Pizie dodał: Nie sądzę, że na badania w obszarze rolnictwa brakuje pieniędzy. Brakuje nam jednak wybitnych pomysłów, jak te pieniądze wykorzystać. Musimy być otwarci na nowe idee, nie możemy się ich bać.