Tylko bardzo dobrze przygotowane rośliny są w stanie sprostać radykalnie zmieniającym się warunkom: silnym mrozom, odwilży, zamarzaniu gleby, braku okrywy śnieżnej czy pojawiającym się po okresie zimy przymrozkom. Zatem w naszych warunkach przy wyborze odmiany ozimej do siewu jednym z najważniejszych parametrów jest jej zimotrwałości, czyli zdolność rośliny do przetrwania zimy.

Decydując się na siew rzepaku przy wyborze odmiany najpierw cechę zimotrwałości należy brać pod uwagę.

– W trudnych warunkach wegetacyjnych (ostre mrozy), jakie wystąpiły w sezonach 2011/2012 oraz bieżącym 2015/2016 spośród rzepaków ozimych w rankingu TOP 15 znalazły się odmiany: Minerva, Kuga, Arango, Popular, Garou, Abakus, Mercedes, Rohan, Anderson, DK Exqusite, Atora, Mentor, Alexander, ES Cesario i Visby. Większość pochodzi z hodowli reprezentowanych przez firmę Rapool – wskazywał Artur Kozera z Rapool podczas tegorocznych dni pola Saaten Union, Rapool i DSV organizowanych 23. czerwca br. w Stacji Doświadczalno-Hodowlanej w Sptytkówkach w woj. wielkopolskim.

Z nowych odmian rzepaku uwagę zwraca Atora, która od sierpnia ubiegłego roku jest wzorcem w badaniach ścisłych COBORU. – Rzepak tej odmiany po tegorocznej zimie potwierdził swoją zimotrwałość i zajmuje czołowe lokaty w zestawieniach osiągając plon na poziomie 120 proc. wzorca (średnia 2013-2015). Wyróżnia się również odporna na kiłę kapustnych odmiana rzepaku Mentor – mówił Artur Kozera.

Ze zbóż oprócz wysoko i stabilnie plonujących odmian populacyjnych uwagę zwracają odmiany mieszańcowe pszenicy ozimej Saaten Union. W tym roku Krajowy Rejestr Odmian wzbogacił się o pierwszą odmianę pszenicy ozimej mieszańcowej Hybery pochodzącej z hodowli Saaten Union. Jest to, odmiana chlebowa B, wczesność kłoszenia średnia, duża odporność na wyleganie. Dość mała zimotrwałość, dość duża odporność na podstawowe choroby, MTZ i wyrównanie dość duże.

Kolejna pszenica ozima mieszańcowa Hylux z hodowli Saaten Union jest w trakcie badań rejestrowych. Odmiany mieszańcowe pszenicy budują większy, bardziej obfity system korzeniowy przez co lepiej wykorzystują składniki pokarmowe z gleby. Dobrze jest sięgać po nie zwłaszcza na stanowiskach nieco słabszych, gdzie uzyskanie satysfakcjonującego plonu przy siewie odmian populacyjnych jest szczególnie determinowane dostępnością wody.