Prawidłowo wystawiona faktura jest dokumentem na podstawie którego wnioskować można w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłaty do areału obsianego kwalifikowanym materiałem siewnym. Zwracać trzeba zatem uwagę, by dokument był prawidłowo wystawiony i nie zawierał błędów. Przy ubieganiu się o dopłatę faktura, która będzie źle wystawiona najprawdopodobniej zostanie odrzucona przez ARR. W razie wystąpienia błędów można prosić o korektę/ notę korygującą od sprzedawcy.

Otrzymanie faktury jest prawem nabywcy i jeśli sprzedawca odmawia wystawienia faktury powinno odstąpić się od zamiaru zakupu materiału siewnego. Ponadto dowód zakupu jest dokumentem na podstawie którego nabywca ma prawo do reklamacji.

Otrzymując fakturę za materiał siewny zwrócić trzeba uwagę czy dokument zawiera informację o nazwie gatunku, odmianie, kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego, a w przypadku zakupu mieszanki – skład mieszanki oraz numer partii materiału siewnego.

Jeśli takich informacji brakuje prawdopodobnie oferowany materiał jest niekwalifikowany i sprzedawany nielegalnie. Wówczas, należy zażądać dodatkowo dokumentu wydania z magazynu, na którym numer partii musi się znaleźć, a w przeciwnym razie zrezygnować z zakupu i najlepiej poinformować o zajściu Agencję Nasienną oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Otrzymując fakturę trzeba zwrócić uwagę, czy posiada wszystkie informacje, a prawidłowa faktura sprzedaży materiału siewnego powinna zawierać:
- datę sprzedaży materiału i numer faktury
- dane sprzedawcy i nabywcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres, NIP)
- cenę jednostkową materiału siewnego
- wartość zakupionego materiału (liczbowo i słownie)
- nazwę gatunku i odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego
- w przypadku zakupu mieszanki – jej skład
- nr partii materiału siewnego

Od zakupu powinno się odstąpić jeśli sprzedawca odmawia wystawienia faktury, ale także wówczas gdy: cena nasion jest podejrzanie niska w stosunku do podobnych ofert na rynku, na workach z nasionami brak urzędowej etykiety. Czujność powinien wzbudzić fakt, gdy sprzedawca nie potrafi podać nazwy odmiany i dane na fakturze (gatunek/odmiana, nr partii, stopień odsiewu) nie zgadzają się z danymi na etykiecie.

Podobał się artykuł? Podziel się!