Strączkowe powoli zasychają i tym samym przestają być konkurencyjne dla chwastów. Przekropna pogoda z jednej strony przedłuża wegetacje roślin, z drugiej sprzyja rozwojowi wtórnego zachwaszczenia.

Jeśli stan uprawy lub warunki pogodowe dalej będą uniemożliwiać sprawny zbiór dopuszcza się na plantacji strączkowych przeprowadzenie zabiegu desykacji. Część rolników już zdecydowała się w tym roku na takie zabiegi i wkrótce przystąpią do zbioru nasion.

Gdy potrzeba przeprowadzić dosuszanie grochu lub łubinów, rejestrację do stosowania w tych uprawach ma tylko jeden preparat oparty na glifosacie: Roundup Flex 480. W zależności od warunków zalecana dawka w przypadku wszystkich wymienionych tu upraw mieści się w graniach 1,0-3,0 l/ha. W przypadku grochu dosuszanie stosuje się, gdy rośliny zaczynają żółknąć, górne strąki staną się pergaminowe, dolne brązowe i suche. Zabieg w łubinach z kolei wykonuje się, kiedy strąki na pędzie głównym i co najmniej połowa na bocznych zbrązowieją, a nasiona osiągną fizjologiczną dojrzałość. W zależność od przebiegu pogody najczęściej przypada to na 7 dni przed przewidywanym zbiorem (BBCH 83-89), gdy wilgotność nasion osiąga wartość 20-30 proc.

Do dosuszania można także wykorzystać Roundup Max 2 (glifosat). Należy jednak zwrócić uwagę, że etykieta środka mówi raczej o zwalczaniu chwastów tuż przed zbiorem niż o przeznaczeniu tego preparatu do desykacji. Stosuje się wówczas dawkę do 1,0 do 2,0 kg/ha w zależności od stanu zachwaszczenia i dominujących gatunków chwastów. Preparat aplikuje się nie później niż 7 dni przed zbiorem.

Należy jednak mieć świadomość, że w przypadku plantacji nasiennych gwałtowne przyspieszenie dojrzewania negatywnie wpływa na zdolności kiełkowania i wigor nasion. Podobnie oddziałuje nadmierne opóźnienie terminu zbioru przy wilgotnej pogodzie. Warto także przypomnieć, że jeszcze kilka sezonów temu desykację w łubinach można było przeprowadzić za pomocą preparatu Reglone 200 SL (dikwat) w dawce 2,5-3 l/ha. Niestety, najnowsza rejestracja tego preparatu nie obejmuje już takich możliwości.

Podobał się artykuł? Podziel się!