Przeprowadzone badania dotyczyły wpływu programu na rozwój borówki i wiśni. Badania zostały przeprowadzone na plantacji borówki odmiany ‘Bluecrop' w Karczmiskach k. Opola Lubelskiego oraz na plantacji towarowej wiśni odmiany Łutówka w miejscowości Międzygórz, powiat Opatowski, województwo Świętokrzyskie.

Badania pokazały istotne różnice w plonach w poszczególnych kombinacjach. W przypadku borówki, przy zastosowaniu autorskiego programu mineralnego żywienia Sadów zanotowano wzrost plonu o 17,4 %. W przypadku wiśni, w obiektach dokarmianych pozakorzeniowo nawozami Activ odnotowano od 4,22% do 15,0% większy plon w porównaniu do kontroli, jak również potwierdzono większą odporność wiśni na spękanie (wśród owoców objętych programem nie odnotowano żadnych spękań po 24 i 48 godzinach).

Wyniki pokazują również, że zastosowane nawożenie istotnie wpłynęło na wzrost roślin, termin dojrzewania owoców, wielkość owoców czy na zawartość ekstraktu w owocach. Pod wpływem wszystkich programów wzrastała w owocach zawartość suchej masy. Owoce roślin dokarmianych pozakorzeniowo nawozami Activ zawierały również więcej wapnia, żelaza, cynku, manganu i miedzi w porównaniu do owoców z roślin kontrolnych.

Linia Activ Sady to działające biostymulująco nawozy zawierające komplet biogennych aminokwasów, a mianowicie Activ ProAmin Sady, Activ ProWigor Sady i Activ Antychloroza, jak również nawozy NPK ze schelatowanymi mikroelementami takie jak Activ Start Sady NPK i Activ Owoc NPK, a ponadto Bor-Cynk Activ i Activ Cynkowo - Manganowy Sady.

I tak Activ ProWigor Sady to wysokiej klasy, innowacyjny stymulator poprawiający produktywność roślin. Dzięki optymalnie zbilansowanym składnikom, takim jak siarka, magnez, żelazo, molibden oraz nikiel intensyfikuje wykorzystanie i przemiany azotu oraz proces fotosyntezy, a tym samym wzmacnia roślinę. Odpowiednie dobranie proporcji schelatowanych składników, jak również nowatorskie wykorzystanie niklu (od niedawna uważanego za niezbędny składnik pokarmowy jako składnik ureazy) intensyfikuje proces fotosyntezy w okresie najbardziej intensywnego rozwoju liści i pędów. Activ ProWigor Sady stymuluje wykorzystanie azotu glebowego oraz poprawia metabolizm tego makroskładnika. Intensyfikuje ponadto proces fotosyntezy i poprawia zdrowotność roślin.