W porównaniu do roku ubiegłego mają być nieco wyższe zbiory wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych, ale - jak zastrzega GUS - o ostatecznym poziomie produkcji zdecydują warunki dalszej wegetacji. Na obecnym etapie największy wzrost zbiorów w porównaniu do roku 2010 przewiduje się dla cebuli, która w ubiegłym roku plonowała bardzo słabo.

Ponadto zbiory owoców z drzew wyniosą niecałe 2,8 mln t, będą o 26 proc. wyższe od ubiegłorocznych, ale zbliżone do średnich z lat 2001-2005.

Zbiory jabłek w 2011 r. wyniosą prawdopodobnie 2 mln 383 tys. ton i będą nieco wyższe od średniej z lat 2001-2005, ale znacznie wyższe od ubiegłorocznych. "Jednak, podobnie jak w roku ubiegłym, obserwuje się duże zróżnicowanie plonowania między poszczególnymi odmianami, szczególnie z uwagi na różną fazę wegetacji podczas wiosennych przymrozków, a także przemienność owocowania występującą u niektórych odmian" - informuje GUS. W ubiegłym roku zbiory jabłek były niskie i wyniosły 1 mln 859 tys. ton.

Zbiory owoców z krzewów owocowych szacuje się na ok. 0,5 mln t, tj. o 8 proc. mniej niż 2010 r., ale prawie o 3 proc. więcej od średnich zbiorów z lat 2001-2005. Znacznie niższa, niż w ubiegłym roku będzie zapewne produkcja truskawek ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe - przymrozki i lokalnie występującą suszę. Tegoroczną produkcję truskawek GUS ocenia na ok. 157 tys. ton wobec 177 tys. ton w 2010 r. Jednak ostateczna wysokość produkcji będzie uwarunkowana wysokością zbiorów truskawek jesiennych.

Produkcję malin (łącznie ze zbiorem malin jesiennych), szacuje się w bieżącym roku na ok. 95 tys. ton, tj. na poziomie wyższym od rekordowych zbiorów roku ubiegłego i znacznie wyższym od średniej wieloletniej. W 2010 r. zbiory malin wyniosły 88 tys. ton.


Podobał się artykuł? Podziel się!