Zainteresowanie uprawą bobiku jest ciągle niewielkie. Roślina ta bowiem wymaga dobrych i żyznych stanowisk, najlepiej zwięzły o uregulowanym, obojętnym odczynie.

Bobik w tym sezonie plonował wysoko , najwyżej na tle trzech ostatnich lat. Tegoroczny wzorzec (średnia plonowanie odmian zarejestrowanych w danym roku) został ustalony na poziomie 48,7 dt/ha, dla porównania w roku 2016 wzorzec plonował na poziomie 39,8 dt/ha, a w 2015 r. 42,6 dt/ha.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian roślin bobowatych grubonasiennych (groch, łubiny, bobik) w doświadczeniach porejestrowych. Zostały one przebadane w ramach w doświadczeń PDO. W przypadku bobiku, jak dotąd przeanalizowano 86 proc. doświadczeń. Stąd wyniki te mają charakter wstępny i po dokonaniu pełnej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie.Z pośród badanych odmian najwyżej plonowały:

Odmiany niskotaninowe:
• Albus – 99 proc. wzorca
• Amulet - 99 proc. wzorca
• Amigo - 98 proc. wzorca
• Fernando - 95 proc. wzorca

Odmiany wysokotaninowe:
• Fanfare - 107 proc. wzorca
• Granit - 103 proc. wzorca
• Bobas - 99 proc. wzorca
• Julia - 99 proc. wzorca

 

Podobał się artykuł? Podziel się!