Wczesny termin siewu zapewnia lepsze wykorzystanie zgromadzonej wody poziomowej, jak również przejście stadium jarowizacji. Ponadto wczesny wysiew decyduje o lepszym korzeniu się roślin, wcześniejszym zakwitaniu roślin jak również niższym formowaniu się okółków pierwszych kwiatostanów, które są lepiej zaopatrywane w asymilaty.

Zalecany termin siewu bobiku mieści się pomiędzy II dekadą marca a I kwietnia. Każde opóźnienie obniża liczbę zawiązanych strąków co w konsekwencji prowadzi do obniżenia plonu nasion. Dodatkowo wydłuża się okres wegetacji. Rośliny narażone są na silniejsze porażenie chorobami oraz uszkodzenie szkodników przez co powoduje problemy ze zbiorem i konieczność dosuszania.

Optymalna obsada roślin dla odmian tradycyjnych wynosi 45-50 szt. /m2 a dla odmian samokończących 65- 70 szt./m2. Warto o nią zadbać, gdyż jest to decydujący czynnik wpływający
na prawidłowy rozwój generatywny i zmniejsza ryzyko wystąpienia agrofagów.

Bobik należy do roślin głębokiego siewu, na glebach zwięzłych powinien być wysiany na głębokość 8 cm, natomiast na glebach lżejszych do 12 cm w rozstawie rzędów 15-25 cm. Nasiona umieszczone na tej głębokości mają odpowiednie warunki do skiełkowania, a siewki do rozwoju systemu korzeniowego. Dobrze rozbudowany system korzeniowy, chroni roślinę przed suszą oraz wyleganiem.

Bezpośrednio przed siewem należy wykonać szczepienie nasion szczepionką bakteryjną, która może podwyższyć plony o 0,25t/ha. Najpopularniejszą szczepionką dostępna na rynku jest Nitragina, którą można zakupić w Instytucie Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach. Ponadto nasiona powinny być zaprawione preparatami insektycydowo- fungicydowymi w celu ograniczenia rozwoju takich agrofagów jak: zgorzel siewek, zgnilizna korzeni oraz oprzędziki.

Jako zaprawy można zastosować przykładowe preparaty takie jak:

- Bulldock 025 EC (substancja czynna beta- cyflutryna) zalecana dawka - 25g/ l
- Gwarant 500 SC (substancja czynna chlorotalonil) zalecana dawka - 2, 0 l/ha
- Rovral Aquaflo 5 0 0 S C (substancja czynna iprodion) zalecana dawka - 1,5 l/ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!