W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ciągle trwają pracę nad ustaleniem szczegółów dotyczących tzw. obszarów proekologicznych EFA. W związku z tym poproszono doradców rolnych o przeprowadzenie wśród rolników ankiety dotyczącej występowania na obszarze gospodarstwa rolnego wybranych elementów i obszarów, które mogłyby zostać uznane za obszar proekologiczny EFA w ramach zazielenienia.

Idea polega na tym by wszyscy doradcy  z poszczególnych województw, którzy niebawem będą pomagać rolnikom w wypełnieniu chociażby wniosków o dopłaty bezpośrednie przekazali rolnikom krótką ankietę do wypełnienia. Zawiera ona pytania o liczbę poszczególnych elementów, jak również ich długość, szerokość i inne cechy charakterystyczne.

Doradcy będą pytać o rowy  ich liczbę w gospodarstwie, ich szerokość i długość, o występowanie i powierzchnie oczek wodnych, wielkości  i typ zadrzewień. Ponadto pytania dotyczyć będą miedz i stref buforowych.  Doradca zapyta o to czy w gospodarstwie są uprawiane międzyplony oraz rośliny wiążące azot.

Wyniki ankiety pozwolą opracować szczegóły dotyczące poszczególnych parametrów, by z początkiem roku 2015 rolnicy dysponowali konkretnymi przepisami regulującymi nowe obowiązki z jakimi przyjdzie im się zmierzyć.

Ministerstwu zależy, żeby ankieta została wypełniona w odniesieniu do jak największej liczby gospodarstw, aby otrzymane informacje były możliwie najbardziej reprezentatywne i miarodajne. Wyniki tej ankiety posłużą do wyznaczenia szczegółowych wytycznych jakie elementy proekologiczne oraz o jakich cechach będą mogły być wliczane do obowiązku utrzymania powierzchni zazielenienia.  

Podobał się artykuł? Podziel się!