Od 1 stycznia 2015 roku każde gospodarstwo powyżej 15 ha, będzie zobowiązane do utrzymania obszaru proekologicznego, odpowiadającego powierzchni 5% (później 7%) gruntów ornych zadeklarowanych we wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Rolnik będzie miał stosunkowo duży wybór. Obszarem proekologicznym będą mogły być np. strefy buforowe, wszelkie systemy rolno-leśne, grunty ugorowane, tarasy, zagajniki o krótkiej rotacji, międzyplony, uprawy wiążące azot, oraz elementy krajobrazu od wielu lat, na stałe, wpisane w otoczenie gruntów rolnych rolnika.

Do obszarów proekologicznych w kategorii elementy krajobrazu będą mogły być zaliczane:

- żywopłoty i strefy zadrzewione - maksymalna szerokość do 10 m;

-pojedyncze drzewa - średnica korony drzew minimum 4m;

- zadrzewienia liniowe - średnica korony drzew minimum 4 m (przestrzeń między koronami drzew nie powinna przekraczać 5 m);

- zadrzewienia grupowe - korony drzew powinny się stykać i wielkość zagajników nie powinna przekraczać powierzchni 0,3 ha;

- miedze śródpolne - o szerokości od 1m do 20 m, na których nie jest prowadzona produkcja rolna;

-oczka wodne- o powierzchni maksymalnej do 0,1 ha - zbiorniki zawierające elementy betonowe albo plastik nie będą kwalifikowane;

-rowy - o maksymalnej szerokości 6 m;

-tradycyjne mury kamienne- będą wliczane po ustaleniu ich regionalnych właściwości proekologicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!