Facelia błękitna jest jedną z najbardziej niezawodnych roślin poplonowych uprawianych na wszystkich rodzajach gleb. Potrafi pobierać wymyte składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby (ma głęboki, dobrze rozwinięty system korzeniowy) i przemieszczać je do swoich organów w części nadziemnej. Posiada niewielkie wymagania glebowe, jest odporna na suszę, a ponadto dość dobrze znosi jesienne przymrozki do minus 7-10oC. Zalety facelii to także krótki okres wegetacji, wynoszący 90-110 dni (zależny od warunków pogodowych).

W sprzyjających warunkach pogodowych dobry plon zielonej masy można otrzymać już po 50-60 dniach. Szybkie tempo wzrostu powoduje zagłuszanie wschodzących chwastów i chroni glebę przed stratami wilgoci. W poplonie ścierniskowym, gdy rośliny facelii osiągną wysokość 30-40 cm, można otrzymać 20-30 t/ha zielonki.

Ważna materia organiczna

W gospodarstwach bezinwentarzowych poplony mają za zadanie pozostawić po sobie dużą ilość materii organicznej.

Poprawa żyzności gleby przyczynia się do uzyskania zadowalających plonów o dobrej jakości. Poplony zazwyczaj wysiewamy na polach, które przeznaczamy pod uprawę roślin jarych (zboża jare, buraki cukrowe, kukurydza, ziemniaki).

Gospodarstwa, w których udział zbóż w strukturze zasiewów przekracza 70 proc., powinny być w pierwszej kolejności obsiewane poplonami, aby poprawić wartość stanowiska. Wiele badań wskazuje na fakt, że zboża uprawiane po nich dają zwyżkę plonu do 5 dt w porównaniu ze zbożami uprawianymi po sobie.

Zaleca się tzw. mulczowanie gleb, które między innymi zapobiega erozji wietrznej i wodnej gleb. Ma ono duże znaczenie, zwłaszcza na glebach lekkich. Facelia jako roślina poplonowa uprawiana na mulcz, łatwo się kruszy po przemarznięciu i wiosną można zastosować siew bezpośredni buraków czy kukurydzy w mulcz.

Po kolei

Dobór poplonów oraz termin siewu zależą od rejonu kraju. Z reguły siewu facelii można dokonać po zbiorze kombajnowym przedplonu (najczęściej po zbożach) od 25 lipca do 15 sierpnia.

Wcześniejszy wysiew facelii ogranicza się tylko do stanowisk po sprzęcie pierwszych przedplonów takich jak: jęczmień ozimy czy rzepak. Wysiew dokonany w terminie późniejszym nie zapewni dobrych plonów biomasy. Zaleca się wysiew w ilości 8 - 10 kg na hektar (na lepszych glebach). W słabszych stanowiskach normę wysiewu można zwiększyć do 12 (15) kg. Przedsiewna uprawa gleby polega na bezpośrednim wykonaniu orki na głębokość 12-15 cm po zbiorze przedplonu oraz doprawieniu agregatem z wałem strunowym na głębokość 2-3 cm.