Sama gorczyca nie jest wymagająca, a jej uprawa nie jest trudna, o ile nie popełni się kilku podstawowych błędów. Roślina pozostawia dobre stanowisko dla rośliny następczej, a większość odmian dodatkowo działa mątwikobójczo (cenna cecha w kontekście uprawy buraka cukrowego). W sezonie wysiewu międzyplonów ścierniskowych za kg gorczycy można dostać od 2,5 do 5 zł. Kontraktując nasiona z kolei można dostać około 2200-2500zł za tonę nasion.

Miejsce w zmianowaniu

Gorczycę białą najlepiej usytuować w płodozmianie po zbożach, (łagodzi skutki zbyt dużego udziału zbóż w zmianowaniu), absolutnie nie po innych kapustnych (wspólne dla gatunku choroby i szkodniki). Jej uprawa korzystnie wpływa na stan fitosanitarny gleby i właściwości fizyczne gleby (gorczyca głęboko się korzeni). Gorczycę najlepiej uprawiać po orce zimowej, a na wiosnę glebę tylko płytko się spulchnić (gorczyca nie lub głębokiego siewu). Odmiany gorczycy białej w porównaniu z rzepakiem jarym mogą być uprawiane na lżejszych glebach.

Kilkanaście odmian do wyboru

W Krajowym Rejestrze mamy 14 odmian gorczycy białej: Ascot, Bamberka, Bardena, Barka, Borowska, Concerta, Dara, Maryna, Metex, Nakielska, Radena, Rota, Tango, Warta. Odmiany różnią się między sobą, wczesnością dojrzewania, wysokością roślin, odpornością na wyleganie, jak również możliwością ograniczania liczebności mątwika burakowego w glebie.

Nawożenie

Gorczyca dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe w późniejszych okresach wegetacji, więc wielu producentów jej uprawę opiera tylko na nawożeniu przedsiewnym. Dawki nawozów powinny się kształtować na poziomie: N-40-60 kg/ha, P2O5 -30-40 kg/ha oraz K2O – 40 -60 kg/ha. Rośliny można dokarmiać zarówno 5 proc. siarczanem magnezu jak i roztworem mocznika w stężeniu również około 5 proc.

Siew

Siew jak najwcześniejszy (w terminie siewu owsa), na głębokość ok. 1-3cm. Gorczyca jest rośliną dnia długiego, dlatego silnie zareaguje na opóźniony siew. Zwlekanie z siewem o trzy tygodnie może zmniejszyć plon nawet o 30 proc. Optymalne zagęszczenie roślin dla gorczycy białej wynosi 100–150 na 1 m2, co w zależności od odmiany, MTN, oraz zdolności kiełkowania daje normę wysiewu w granicach od 8-12 kg/ha.