Do krajowego rejestru jest aktulanie wpisanych 14 odmian grochu siewnego o typie ogólnoużytkowym oraz 8 odmian pastewnych. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę tych odmian.

Odmiany ogólnoużytkowe

Akord - odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, o białym kolorze kwiatów. Rośliny średniej wysokości. Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny do średniego. Dość długi okres kwitnienia. MTN 254 g. Odmiana odporna na choroby. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Audit - odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna, żółtonasienna. Termin dojrzewania: średnio wczesny. Rośliny wysokie. MTN: 257 g. Zawartość białka: bardzo wysoka. Odporność na wyleganie: bardzo dobra. Odporność na choroby: bardzo dobra, niska zawartość inhibitorów trypsyny. Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce.

Batuta - odmiana żółtonasienna, wąsolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona. Plon nasion i białka ogólnego bardzo duży. MTN - 255g. Rośliny cechują się bardzo dobrą sztywnością w czasie kwitnienia i dobrą przed zbiorem. Odmiana o wysokiej odporności na choroby grzybowe, o małej skłonności do pękania strąków i osypywania się nasion.. DANKO Hodowla Roślin.

Boruta - odmiana wąsolistna, białokwiatowa. Wysoki plon nasion i białka. Rośliny o dobrej sztywności przed zbiorem, o wyraźnie obniżonej podatność na wyleganie. Wysoka odporność na pękanie strąków i osypywanie nasion. MTN - 291 g Dobra odporność na choroby grzybowe zwłaszcza na zgorzelową plamistość grochu. DANKO Hodowla Roślin.

Cysterski - odmiana wąsolistna, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem do konsumpcji. Plenna, wczesna. MTN - 236 g. Kolor nasion żółty. Liście zastąpione są silnie wykształconymi wąsami czepnymi. Na początku kwitnienia prawie nie wylega, a w końcu kwitnienia podatność na wyleganie jest mała. Odmiana wymaga gleb żyznych utrzymanych w dobrej kulturze. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Ezop - odmiana wąsolistna, białokwiatowa. Dobry plon nasion i białka. MTN - 268 g. Podwyższona odporność na choroby grzybowe, zwłaszcza na mączniaka prawdziwego i rzekomego. Dobra odporność na wyleganie i osypywanie się nasion. DANKO Hodowla Roślin.
Lasso - Odmiana wąsolistna, Przeznaczona do konsumpcji i na paszę. Dobre plonowanie. Wysoka zawartość białka (około 22,4 proc.), MTN - 247g. Odmiana średnio-wczesna o średnim terminie kwitnienia. Bardzo dobra odporność na mączniaka oraz zgorzelową plamistość grochu. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.