Jak poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny, bieżący sezon jest dla sadownictwa wyjątkowo trudny. Fala wiosennych przymrozków (w końcu pierwszej dekady maja) spowodowała znaczne uszkodzenia w sadach jabłoniowych odmian późniejszych. Jednocześnie w wielu rejonach kraju warunki agrometeorologiczne były niekorzystne dla uzyskania dobrej jakości owoców: z jednej strony sprzyjały występowaniu chorób i szkodników, a drugiej utrudniały prawidłową ochronę. Obok niższego plonowania, w bieżącym sezonie problemem może być więc także słaba jakość owoców.

Uszkodzenia przymrozkowe są zróżnicowane nie tylko w zależności od gatunku, ale także odmiany oraz położenia i wieku plantacji.

We wrześniu sytuacja w sadach jabłoniowych i tegoroczna produkcja jabłek została oceniona nieco lepiej od przewidywanej w lipcowym szacunku. Na ogół mniejsza liczba owoców na drzewach umożliwiła lepsze ich dorastanie i wyrośniecie. Jednak nasilenie się chorób, m.in. grzybowych, może spowodować wystąpienie dużych strat w przechowywaniu.

Obecnie szacuje się, że zbiory jabłek, w zależności od dalszych warunków, mogą wynieść 2,4 - 2,6 mln t, tj. średnio o ok. 30 proc. mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Przewiduje się także ponad 25-proc. spadek produkcji gruszek, ich zbiory ocenia się na niespełna 60 tys. t.

Według szacunku rzeczoznawców tegoroczne zbiory wiśni i czereśni były o przeszło 60 proc. mniejsze niż w roku ubiegłym. Produkcja z sadów wiśniowych oszacowano na ponad 70 tys. t, natomiast z sadów czereśniowych na niewiele ponad 20 tys. t. Na ok. 60 tys. t ocenia się zbiory śliwek, czyli o ponad 40 proc. mniej od produkcji z roku poprzedniego. Łączną produkcję pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) oszacowano na ok. 10 tys. t, tj. o ponad połowę mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Produkcję owoców jagodowych oceniono na ok. 0,5 mln t, czyli o ok. 15 proc. mniej niż w roku poprzednim. Uszkodzenia spowodowane przez wiosenne przymrozki przyczyniły się do znacznego obniżenia plonowania malin, porzeczek czarnych oraz truskawek; o 20 proc. mniej zebrano agrestu.

GUS szacuje, że w tym roku zbiory truskawek ogółem wyniosły ok. 177 tys. t, tj. o ok. 10 proc. mniej od produkcji uzyskanej w roku 2016. Zbiory malin szacuje się o ok. 20 proc. niższe od ubiegłorocznych, tj. w wysokości ponad 100 tys. t. Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oceniono na ok. 130 tys. t (w tym porzeczek czarnych na ok. 100 tys. t).