Raport dotyczy danych zebranych do 21 maja do 20 lipca 2014 roku. W większości gminach wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) są ujemne, jednakże wartości te są znacznie wyższe od wartości krytycznych. Najniższe wartości KBW odnotowano w Dolinie Środkowej Noteci oraz w Kotlinie Toruńskiej (wartości te wynosiły odpowiednio:-170 do -179 mm). Następnie na Pojezierzu Chełmińskim, Wysoczyźnie Świeckiej, na Pojezierzach Iławskim, na terenach Pojezierza Chodzieskiego i Gnieźnieńskiego oraz na Równinie Inowrocławskiej (od -160 do -169 mm.)
Najwyższe wartości KBW w okresie raportowania, wynoszące ok. -50 mm odnotowano na dużej części Polski: południowo-wschodniej, południowo-zachodniej, południowej, zachodniej oraz północno-wschodniej.

Miesiąc czerwiec był zróżnicowany pod kątem ilości opadów. Na wschodzie kraju opady atmosferyczne wahały się od 60 do ponad 120 mm, przy czym największe wystąpiły na wschodnich krańcach Polski, gdzie stanowiły od 100 do ponad 160 proc. normy wieloletniej.

W czerwcu najmniejsze opady zanotowano w zachodniej części kraju i wynosiły od 30 do 40 mm, co stanowiło 50-80 proc. normy wieloletniej.

Miesiąc lipiec choć dość upalny w niektórych rejonach kraju przyniósł dość wysokie opady. Tak było np. na Pogórzu Izerskim, w Karpatach Zachodnich oraz na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, Lubelskiej jak również na Równinie Oleśnickiej. W tych regionach w pierwszej dekadzie lipca zanotowano opady wynoszące od 50 do ponad 100 mm. Najmniejsze opady zanotowano w północno-wschodniej części kraju, wynoszące poniżej 10 mm.

W drugiej lipcowej dekadzie najsuchszym regionem okazała sie południowo-zachodnia część Polski tam spadło poniżej 10 mm Natomiast na pozostałej części kraju opady były wyższe, wynoszące od 10 do 50 mm. Największe zanotowano w Górach Świętokrzyskich, w Kotlinie Sandomierskiej, na Pogórzu Karpackim oraz w Beskidach i wynosiły od 50 do 125 mm.

Podobał się artykuł? Podziel się!