Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej wykryła w okresie od 1 stycznia do 1 maja 2011 roku 73 partie owoców i warzyw, w których stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, azotanów i azotynów.

Certyfikaty bezpieczeństwa dołączone do zakwestionowanych przesyłek były wystawiane przez laboratoria Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, w Rzeszowie i w Sośnicowicach. Rosjanie wykluczyli też laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie.

Badanie pozostałości środków ochrony roślin przeprowadza w Polsce obecnie jedno laboratorium, to z Trzebnicy.

Producenci, którzy chcą swoje warzywa i owoce lokować na rosyjskim rynku musieli zmodyfikować programy ochrony poszczególnych upraw. Ograniczyli liczbę zabiegów, a także zwiększyli rotację stosowania pestycydów o tym samym mechanizmie działania.

Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości zanieczyszczeń chemicznych (MRL) np. w jabłkach jaki obowiązuje w Rosji różni się od norm obowiązujących w Unii Europejskiej.

Różnice w MRL-ach dla jabłek:

Federacja Rosyjska/Unia Europejska:

Cyprodinil - 0,4/1
Dithianon - 2/3
Folpet - 0,02/3
Karbendazim - 0,05/0,2
Trifloksystrobina - 0,1/0,5
Pirymikarb - 0,05/2
Propargit - 0,1/3
Cypermetryna - 0,05/1

Zakwestionowane przez Rosjan partie jabłek miały przekroczenia takich substancji, jak: cypermetryna, propargit i karbendazim.

Ponadto strona rosyjska wprowadza od dnia 15 czerwca 2011 roku, obowiązek wykonywania, przed dopuszczeniem przesyłek owoców i warzyw do wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej, analiz na zawartość pestycydów, azotanów i azotynów w laboratoriach organizacji podlegających Federalnej Służbie Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej przez wskazanych eksporterów.

Wymaganie to dotyczy przedsiębiorstw eksportowych systematycznie naruszających wymagania ustawodawstwa rosyjskiego w dziedzinie bezpieczeństwa produkcji pochodzenia roślinnego.

Na liście dostawców (sporządzonej przez Federalną Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej), których dotyczy opisane wymaganie, znalazło się 11 polskich podmiotów.

Podobał się artykuł? Podziel się!