Celem projektu jest budowa wzrostu zaufania kupowanych owoców pod logo Kings&Apples. Marka ta ma swoim zasięgiem objąć całą Polskę i najlepszych producentów oraz zrzeszające ich grupy producenckie czy organizacje producentów. Zdaniem organizatorów wiedza o walorach naszych jabłek powinna dotrzeć do szerokiej rzeszy konsumentów krajowych i europejskich, a także światowych. Polskie jabłka powinny być kojarzone z walorami estetycznymi, smakowymi i zdrowotnymi.

Projekt „Jabłko wysokiej jakości" powstał dzięki współpracy Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych na czele z profesorem Eberhardem Makoszem, Związku Sadowników Polskich pod przewodnictwem posła Mirosława Maliszewskiego oraz czołowych grup producenckich w kraju. To te organizacje zobowiązały się przeprowadzić i czuwać nad poprawnością promocji nowej marki owoców, które nie tylko będą musiały spełniać określone parametry dotyczące jakości zewnętrznej, ale być również wolne od szkodliwych dla konsumentów pozostałości, a także nie być porażone przez choroby, szkodniki i być wolne od chorób fizjologicznych. Wszystko to będzie musiało być potwierdzone certyfikatami Integrowanej Produkcji Owoców oraz produkowane zgodnie z wymaganiami stawianymi przez systemem GLOBALGAP.

Jedną z grup producenckich uczestniczących w projekcie jest Spółdzielcza Grupa Producentów Owoców „Nasz Sad”. Od początku działalności Spółdzielnia dba o wysoką jakość swoich produktów. Poprzez uczestnictwo w projekcie chce pokazać klientom o wysokich wymaganiach, że mogą w polskim jabłku znaleźć wszystkie walory - smakowe, zapachowe i zdrowotne

Oznaczenie znakiem PJWJ jest wyróżnieniem oraz informacją, która pomaga konsumentom w wyborze jabłek wysokiej jakości, spełniających specyficzne cechy jakości. Uprawnionymi do posługiwania się tym znakiem są producenci jabłek oraz grupy i organizacje producentów, wybrane przez powołaną do tego celu Komisję Ekspertów.

Producentom, którzy otrzymają prawo do używania znaku PJWJ, przysługuje prawo do:
- umieszczania znaku na jabłkach,
- promocji jabłek w punktach sprzedaży
- promocji w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych projektu,
- oznakowania opakowań,
- umieszczenia znaku na frontowej części budynku, w którym znajduje się wyróżniony produkt,
- umieszczenia znaku we wszelkich materiałach i drukach reklamowych oraz wykorzystywania go w kampaniach reklamowych prowadzonych w mediach, po wcześniejszej konsultacji projektu z Komisją,
- prezentacji na imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą,
- wspierania przez TRSK i ZSRP działań proeksportowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!