Tylko właściwie wyprodukowane owoce dobrze się przechowają, oczywiście przy zapewnieniu właściwych warunków, informuje Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Do podstawowych zabiegów wpływających na uzyskanie dobrej jakości owoców przeznaczonych do długiego przechowywania zalicza się m.in. właściwą ochronę przed chorobami i szkodnikami oraz zaopatrzenie ich w wapń. Niedostateczna ochrona przed chorobami w sadzie skutkuje często rozwojem tych chorób w okresie przechowywania, np. gorzkiej zgnilizny, szarej pleśni i parcha przechowalniczego. Również uszkodzenia owoców spowodowane przez szkodniki - owocnicę jabłkową, owocówkę jabłkóweczkę, owocnicę niszczylistkę, a zwłaszcza zwójkówki - negatywnie wpływają na proces przechowywania. W niektórych rejonach sadowniczych poważnych uszkodzeń owoców dokonują ptaki, głównie szpaki i kwiczoły. Również uszkodzenia mechaniczne owoców po gradobiciu wpływają na rozwój chorób w przechowalniach i chłodniach, głównie zgnilizny owoców.

Odrębną sprawą jest zaopatrzenie owoców w wapń, zasadniczo wpływające na ich dobre przechowywanie i zapobiegające rozwojowi gorzkiej plamistości podskórnej - GPP. W przeszłości owoce przed składowaniem w chłodni wraz ze skrzyniopaletami były poddawane kąpieli w roztworze wapnia, tzw. mleczku wapiennym,. Obecnie takich metod się nie stosuje, polegając na kilkukrotnym opryskiwaniu zawiązków i owoców w sadzie preparatami wapniowymi.

Bardzo ważnym zagadnieniem niedocenionym przez wielu sadowników jest wyznaczenie optymalnego terminu zbioru owoców. W zależności od posiadanej bazy przechowalniczej i zakładanego okresu przechowywania, wyznacza się termin zbioru poszczególnych odmian jabłek i gruszek. Najprostszą, uniwersalną i najczęściej stosowaną metodą określania stopnia dojrzałości owoców jest niewątpliwie test skrobiowy. Sadownik może wykonać go samodzielnie. Do tego celu nie musi posiadać żadnej aparatury pomiarowej, a jedynie roztwór jodu w jodku potasu oraz tablice skrobiowe, przedstawiające obraz barwnej reakcji skrobi zawartej w owocach z roztworem jodu w jodku potasu.