Niska produkcja warzyw może spowodować, że ich ceny tak jak w poprzednim sezonie mogą być stosunkowo wysokie. W kierunku wzrostów będzie oddziaływał również duży popyt ze strony sektora przetwórczego - informują analitycy BGŻ.

Jak wynika z danych GUS produkcja warzyw gruntowych będzie na poziomie nieco wyższym od ubiegłorocznego i o ponad 7 proc. mniej od średnich zbiorów z lat 2001-2005.

Przewiduje się, że w porównaniu do roku ubiegłego nieco wyższe będą zbiory wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych, lecz o ostatecznym poziomie produkcji zdecydują warunki dalszej wegetacji. Na obecnym etapie największy wzrost zbiorów w porównaniu do roku 2010 przewiduje się dla cebuli, która w ubiegłym roku plonowała bardzo słabo.

Mimo opóźnienia terminu wiosennych siewów, a także początkowo niesprzyjających warunków wegetacji (chłody podczas wschodów roślin w kwietniu oraz występujący w wielu rejonach kraju niedobór wilgoci w glebie w maju i w czerwcu), zbiory większości gatunków warzyw gruntowych mogą być wyższe od ubiegłorocznych. Lipcowe opady deszczu oraz wysokie temperatury powietrza wpłynęły bardzo korzystnie na dalszą wegetację i plonowanie większości gatunków, szczególnie warzyw kapustnych i korzeniowych oraz ogórków. Ciepła i deszczowa pogoda przyczynia się jednak do nasilenia się chorób grzybowych. Dotychczasowe warunki wegetacji były bardzo zróżnicowane i zależne od rejonu kraju.

Według wstępnych szacunków rzeczoznawców terenowych GUS średnie plony kapusty w bieżącym roku będą nieco wyższe od ubiegłorocznych, a łączna produkcja tego gatunku wyniesie około 1,1 mln t, przy czym plony kapusty wczesnej będą niższe, a późnej wyższe od uzyskanych w roku 2010.
Podobnie jak w przypadku kapusty, plonowanie i zbiory kalafiorów wczesnych ocenia się niżej w porównaniu do roku ubiegłego, a odmian późnych wyżej. Produkcję tego gatunku ogółem ocenia się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, tj. na około 200 tys. t. Tegoroczne zbiory i plonowanie cebuli szacuje się na poziomie wyższym niż w 2010 r. Przewiduje się, że produkcja tego gatunku wyniesie około 600 tys. t.

Zbiory marchwi jadalnej wstępnie ocenia się na około 820 tys. t, tj. nieco wyżej od produkcji roku ubiegłego. Zbiory buraków ćwikłowych szacuje się na około 330 tys. t, tj. nieco więcej od uzyskanych w roku poprzednim. Przewiduje się, że plonowanie warzyw ciepłolubnych będzie także nieco wyższe niż w roku ubiegłym. Tegoroczną produkcję pomidorów ocenia się na blisko 255 tys. t, natomiast zbiory ogórków szacuje się na 250 tys. t. Szacuje się, że produkcja warzyw z grupy „pozostałe” wyniesie w bieżącym roku około 750 tys. t, tj. również nieco więcej niż w 2010 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!