Zrzeszenie to jedyna ogólnopolska organizacja branżowa skupiająca producentów rzepaku i roślin białkowych. - Wyrażamy wielką obawę o przyszłość upraw roślin białkowych w Polsce, jako alternatywnego źródła białka spowodowaną całkowitym brakiem opłacalności i konkurencyjności względem innych upraw wywołane drastycznym zmniejszeniem dopłaty do uprawy roślin białkowych w 2015 r. – informuje KZPRiRB.

Ich zdaniem decyzja rolników w Polsce o przystąpieniu do uprawy roślin wysokobiałkowych w znacznej mierze opierała się na deklaracji wsparcia produkcji w postaci dopłaty do uprawy roślin wysokobiałkowych na poziomie ponad 1300,00 zł/ha.

- Niedoszacowanie powierzchni upraw białkowych, mimo górnego pułapu 75 ha na gospodarstwo, przy stałej kopercie płatności spowodowało spadek płatności do poziomu 422 zł/ha, czyli o blisko 70 proc. – podkreśla Zrzeszenie.

Zdaniem KZPRiRB brak gwarancji minimalnego poziomu dopłat zniechęci rolników do uprawy roślin strączkowych. Tym samym stawia pod znakiem zapytania sukces programu budowy polskich źródeł białka roślinnego. Uważamy, że szansą na stabilizację poziomu upraw roślin białkowych, zwłaszcza w początkowym okresie, jest pewne i gwarantowane wsparcie w postaci dopłat. Pozwoli to na ustabilizowanie podaży roślin białkowych na poziomie atrakcyjnym dla producentów pasz.

Niestety bez znaczącego wsparcia ten cel nie zostanie zrealizowany.

Wobec powyższego Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaki i Roślin Białkowych postuluje po pierwsze o rozważenie możliwość zwiększenia dopłat do uprawy roślin białkowych w roku 2015. Po drugie o zagwarantowanie na rok 2016 dopłaty do roślin strączkowych na gwarantowanym poziomie nie mniej niż 1000 zł/ha niezależnie od ogólnej powierzchni tych upraw.

Podobał się artykuł? Podziel się!