Przeciętne straty plonu nasion roślin strączkowych wynoszą 15-30 proc. Gdy zbiór przeprowadzany jest w niesprzyjających warunkach pogodowych, w nieodpowiednim terminie, źle dopasowanymi metodami lub popełniono wiele istotnych błędów agrotechnicznych w czasie wegetacji tych upraw, straty te mogą sięgać nawet 80 proc. plonu potencjalnie możliwego do osiągnięcia w danych warunkach gospodarstwa. Wbrew pozorom zbiór nasion strączkowych nie jest prosty. Wiąże się głównie z nierównomiernym dojrzewaniem roślin i tym samym z trudnością w wyznaczeniu optymalnego terminu zbioru. Sporo utrudnień czeka nas, gdy na plantacji znajdą się chwasty. Jeśli podczas zbioru będą zielone i zdrewniałe, mogą silnie zakłócać pracę kombajnu. Chwasty zwiększają także wilgotność zebranych nasion oraz utrudniają wymłacanie strąków.

GROCH - PROBLEMY PODCZAS ZBIORU

Do zbioru grochu można przystąpić, gdy 80- 90 proc. nasion jest twarde, strąki są suche, a liście i łodygi zaschnięte. Wilgotność nasion nie powinna być mniejsza niż 14 proc. Zbiór zbyt suchych nasion (poniżej 12 proc. wilgotności) spowoduje wzrost uszkodzeń mechanicznych - ich rozłupywanie. Skutkuje to obniżoną zdolnością kiełkowania materiału siewnego pozyskanego z takiej plantacji. Nie ma jednak większego znaczenia w przypadku przeznaczenia grochu na cele paszowe.

Groch może jednak stwarzać wiele trudności podczas zbioru. Związane jest to głównie z tym, że wiotka łodyga tej rośliny podatna jest na wyleganie. Jeśli dojdzie do tego zjawiska, musimy się liczyć z tym, że straty nasion będą duże. W takich warunkach konieczne jest prowadzenie zespołu tnącego kombajnu w możliwie jak najbliższej odległości od powierzchni gleby. I tu bardzo ważne okazuje się wczesne (na etapie siewu) przygotowanie pola. Pole musi być starannie wyrównane, a kamienie znajdujące się na nim - usunięte.

Utrudniać zbiór może także wtórne zachwaszczenie. Dochodzi do niego głównie wtedy, kiedy panowały niekorzystne warunki do stosowania herbicydów. Gdy groch zasycha i przestaje być konkurencyjny, chwasty swobodnie się rozwijają i przerastają ponad łan. Przelotne opady po długotrwałej suszy powodują z kolei, że groch zamiast równo dosychać, placami się odnawia, zieleni, a nawet dokwita. Zbytnie opóźnianie zbioru grochu może doprowadzić do dużych strat z powodu osypywania się nasion.

ŁUBINY DOJRZEWAJĄ NIERÓWNO