Agrotechniczny termin siewu łubinu na poplon przypada w pierwszym tygodniu sierpnia. W tym roku poplon z tego terminu powinien być udany, bowiem warunki wilgotnościowe gleby są sprzyjające. Generalnie najlepsze rezultaty daje poplon łubinu wysiewany w lipcu, zaraz po zbiorze ozimin. Jednak dotychczas żniwa są przerywane i zebrane zostały rzepaki, a zboże w wielu częściach kraju jest jeszcze na polu.

Łubin siany w pierwszym tygodniu sierpnia ma krótszy czas na wschody, rozwój i budowę masy zielonej. Rośliny muszą szybko skiełkować i dlatego istotna jest wilgotność gleby. Jeśli w sierpniu będzie sucho czas wschodów będzie znacznie wydłużony, przełoży się to na wytworzenie przez rośliny mniejszej zielonej masy.

W terminie sierpniowym najlepiej sięgać po odmiany szybkorosnące i wytwarzające w krótkim czasie dużą zielona masę czyli łubiny wąskolistne i, np. z HR Smolice Boruta, Oskar, Zeus. Wprawdzie łubin żółty wykorzystywany na glebach słabszych, ale odznacza się dłuższym okresem wegetacji i wolnym, początkowym przyrostem, dlatego nie jest zalecany do siewu na poplon w terminie sierpniowym.

Łubiny na poplony najlepiej wysiewać, w ilości 160-180 kg/ha. Stosować można mieszanki z łubinem na lepszych glebach klasy IIIa-IVb, wówczas zmniejsza się ilość wysiewu nasion łubinu o ok. 33 proc, np. przy wysiewie z nasionami szybkorosnącej peluszki w ilości 60 kg/ha.

Zieloną masę można przyorać przed zimą, a pozostawiona do wiosny ochroni glebę przed erozją. Zaorane rośliny bobowate z wzbogacają glebę w składniki mineralne i substancje organiczne oraz podnoszą plonowanie roślin następczych. Łubin wysiewany w międzyplonie i przyorywany obok obornika jest najlepszym źródłem próchnicy i azotu. W badaniach przeprowadzonych ATR w Bydgoszczy średni plon jęczmienia jarego zasianego po międzyplonie łubinu wzrósł o przeszło 7 dt/ha, a po gorczycy tylko o ok 2 dt/ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!