Łubin żółty ma niskie wymagania glebowe, dlatego często sięga się po niego w celu zagospodarowania gleb lekkich i piaszczystych, ale warunek – utrzymanych w dobrej kulturze. Nie zaleca się go wysiewać na podmokłych czy gliniastych stanowiskach, po oborniku lub świeżo zwapnowanych. Obecnie mamy do wyboru osiem odmian łubinu żółtego. Wszystkie pochodzą z polskich hodowli: Poznańskiej Hodowli Roślin i Hodowli Roślin Smolice - Grupa IHAR. Wśród tych odmian mamy tylko dwie samokończące: Perkoz i Taper i 6 niesamokończących: Baryt, Dukat, Lord, Mister, Parys i Talar.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę wymienionych odmian.

Odmiany niesamokończące:

Baryt - odmiana tradycyjna, wczesna, termoneutralna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu. Odporna na wyleganie. Kwiaty o barwie pomarańczowo-żółtej, wysokość 60-80 cm, nasiona szare z widocznym sierpem. Strąki niepękające. Wysoka zawartość białka w nasionach (około 44 proc.). Bardzo niska zawartość alkaloidów - poniżej 0,02 proc. w SM. MTN około 120 g. Odmiana odporna na więdnięcie fuzaryjne, tolerancyjna na antraknozę i choroby wirusowe. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Bursztyn - odmiana niesamokończąca, przydatna do uprawy na nasiona paszowe, o małej zawartości alkaloidów. Charakteryzuje się dużym plonem nasion i białka. Rośliny są średnio wysokie i mają małą skłonność do wylegania i podatność na choroby (dość duża odporność na antraknozę). Rośliny dojrzewają dość równomiernie. Nasiona mają średnią zawartość tłuszczu. Optymalna obsada roślin 90 szt./m2. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Dukat - odmiana tradycyjna, wczesna, termoneutralna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu. Odmiana odporna na wyleganie. Kwiaty o barwie pomarańczowo-żółtej, wysokość 70 - 80 cm, nasiona szare z widocznym sierpem. Strąki niepękające. Zawartość białka w nasionach około 45 proc., alkaloidów poniżej 0,03 proc. w SM. MTN około 120g. Odmiana odporna na fusarium, tolerancyjna na choroby wirusowe. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Lord - odmiana pastewna, wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny rozgałęziające się o średniej wysokości; kwiat pomarańczowy, nasiona nieco drobniejsze od przeciętnej, o wyższej zawartości białka, przeznaczona do uprawy w całym kraju, wymaga obsady 90-100 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.