Obecnie w Krajowym Rejestrze Odmian wpisanych jest 30 odmian łubinów. Na liście widnieją: 2 odmiany łubinu białego, 20 odmian łubinu wąskolistnego oraz 8 odmian najmniej wymagającego łubinu żółtego. Poniżej przedstawiamy opisy poszczególnych odmian.

ŁUBIN BIAŁY

Boros - odmiana pastewna, bardzo wczesna, tolerancyjna na opóźnienie siewu, ze względu na brak rozgałęzień bardzo równomiernie dojrzewająca, nieprzedłużająca wegetacji, dobrze plonująca w sprzyjających warunkach glebowo-wilgotnościowych, kwiat koloru szaro-niebieskiego, strąk niepękający, łatwo omłacający się, nasiona duże, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów, wysokiej zawartości białka (28-34 proc. ) i tłuszczu (11-13 proc.). Wymaga obsady 90-100 roślin/m2, tj. wysiew około 300-350 kg nasion/ha. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Butan - odmiana pastewna, wczesna, pierwsza niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny o krótkich pędach bocznych, niewykazujące nadmiernej bujności, krótszy o 2-14 dni okres wegetacji, w stosunku do odmian tradycyjnych, zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne, zmniejszona o około 30-40 proc. zawartość alkaloidów, ma lepszą wartość paszową, wysoka zawartość białka (32-37 proc.) i tłuszczu (10-12 proc.) wymagana obsada: 70-80 roślin/m2 tj. wysiew około 200-250 kg/ha. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

Bojar - odmiana pastewna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny rozgałęziające się, kwiat niebieski, strąk niepękający, nasiona szare o wyższej MTN (150-160g), o niskiej zawartości alkaloidów, zalecana do uprawy w całym kraju, tolerancyjna na choroby fuzaryjne, odmiana przydatna do uprawy w mieszankach z pszenżytem jarym oraz łubinem żółtym Perkoz, wymagana obsada: 100 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.

Boruta - odmiana pastewna, nasienna, średniowczesna, bardzo równomiernie dojrzewająca, strąk całkowicie niepękający, rośliny nierozgałęziające się, wysokie, kwiat koloru kremowego, nasiona białe o przeciętnej wielkości i zawartości białka oraz niskiej zawartości alkaloidów, nadaje się także do wysiewu w poplonach, tolerancyjna na choroby fuzaryjne, wymagana obsada: 120 roślin/m2. Hodowla Roślin Smolice, Sp. z o. o. Grupa IHAR.