W ramach programu rolnośrodowiskowego można uprawiać wsiewki poplonowe, międzyplon ozimy i międzyplon ścierniskowy. Do międzyplonu ozimego można uzyskać dopłatę w wysokości 420 zł/ha, a ścierniskowego - 400 zł/ha. Na uwadze trzeba mieć fakt, że dla tego pakietu obowiązuje modulacja płatności:
100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 100 ha
50% stawki płatności - za powierzchnię od 100,01 ha do 200 ha
10 % stawki płatności - za powierzchnię powyżej 200 ha

Pakietu ochrona gleb i wód nie można łączyć z pakietem rolnictwo ekologiczne.

Aby uzyskać dopłaty, producenci muszą spełniać następujące wymogi:

- w przypadku międzyplonu ozimego:
1) wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 30 września;
2) niestosowanie pod międzyplon ozimy innych nawozów niż naturalne, przy czym jest dopuszczalne stosowanie wapna, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na realizację celu pakietu;
3) niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon ozimy;
4) przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
5) zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny;
6) niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
7) zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ozimym, lub formy jarej takiej rośliny;
8) w przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

- w przypadku międzyplonu ścierniskowego:
1) wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 30 września;
2) niestosowanie pod międzyplon ścierniskowy innych nawozów niż naturalne, przy czym jest dopuszczalne stosowanie wapna, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na realizację celu pakietu;
3) niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon ścierniskowy;
4) przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
5) możliwość spasania biomasy międzyplonu ścierniskowego w okresie jesieni;
6) niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
7) zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ścierniskowym;
 8) w przypadku uprawy międzyplonu ścierniskowego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.