Soja w naszym kraju cieszy się rosnącym zainteresowaniem rolników. Jest rośliną dnia krótkiego, ciepłolubną, o określonych wymaganiach termicznych. Do siewu w warunkach Polski wykorzystuje się odmiany, których wymagania względem sumy dziennych temperatur nie przekraczają 22°C i o okresie wegetacji do 140 dni. Aby uzyskać równomierne wschody, soja musi być siana w ogrzaną na głębokości siewu glebę do 10-14°C, temperatura powietrza powinna wskazywać 10-15°C. Ciepłe podłoże jest szczególnie ważne do prawidłowego i szybkiego początkowego wzrostu soi. Roślina najwięcej ciepła potrzebuje właśnie na początku rozwoju, podczas kiełkowania. Warunki w tym czasie mają decydujący wpływ na początkowy wigor, długość łodygi i wysokości osadzenia najniższych strąków. Kolejną fazą wymagającą ciepła jest kwitnienie.

Tegoroczny układ warunków pogodowych dobitnie pokazał wrażliwość soi na temperatury w początkowych fazach rozwoju. Ochłodzenie, które dla części rejonów przyszło po siewie, spowodowało problemy ze wschodami i skutkowało nierównomierną obsadą roślin na polu. Soja musi być wysiana we właściwym terminie, by zdążyła dojrzeć. Niestety, warunki pogodowe, które nam towarzyszą, mają to do siebie, że są zmienne i nie zawsze sprzyjające wzrostowi i rozwojowi roślin.

START ROŚLIN BEZ PROBLEMÓW

Poszukuje się rozwiązań, by zniwelować wpływ niekorzystnych warunków środowiskowych w newralgicznej dla soi fazie, czyli tuż na starcie. Oznacza to, że zadziałać trzeba jeszcze w glebie i najprostszym rozwiązaniem wydaje się ochronienie nasion poprzez ich otoczkowanie. Takie zadanie postawili sobie twórcy i zarazem uczestnicy projektu, który zakłada opracowanie innowacyjnej otoczki. Ma ona zwiększyć tolerancję roślin soi na niekorzystne warunki pogodowe oraz choroby powodowane przez patogeny zasiedlające glebę.

W projekt zaangażowane są m.in. polskie jednostki naukowe. Za opracowanie składu otoczki polimerowej odpowiedzialny jest Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych z Łodzi. Ponadto uczestniczy w nim Katedra Produkcji Rolniczej, Wydziału Biologiczno-Rolniczego na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Nasiona pochodzić będą z Naukowo-Badawczego Centrum Rozwoju Soi AgeSoya sp. z o.o. (spółki wywodzącej się z Hodowli Soi Agroyumis Polska), podmiotu także uczestniczącego w przedsięwzięciu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Biostrateg III.

OCHRONNA OTOCZKA