Porost (Lichenes) powstaje w wyniku połączenia glonu (zielenica, sinica) i grzyba. Tworząc jeden organizm żyją ze sobą w całkowitej symbiozie. Grzyb dostarcza wodę z rozpuszczonymi solami mineralnymi i chroni glon przed silnym promieniowaniem słonecznym i upałem, a glon dzięki możliwości przeprowadzania fotosyntezy dostarcza grzybowi niezbędne węglowodany. Dzięki takiej współpracy porosty mogą zasiedlać miejsca, które dla glona i grzyba są niekorzystne.

Porosty tworzą plechę, która jest przytwierdzona do podłoża (gleba, kora drzewa, skały). W zależności od kształtu plechy i środowiska występowania wyróżniamy: porosty nitkowate, skorupiaste, listkowate, krzaczkowate i proszkowate. Organizmy te zasiedlają różne gatunki drzew zarówno ozdobne jak i owocowe. W zależności od gatunku istnieją porosty o barwie białej, żółtej, szarej, zielonej i czarnej. W Polsce występuje 1600 gatunków porostów, z których to 240 objęte są ochroną gatunkową.

Porosty są biologicznymi wskaźnikami (bioindykatory) czystości powietrza. W celu określenia stopnia zanieczyszczenia powietrza tlenkiem siarki, wyznaczono tzw. skalę porostową. Obecność tych organizmów w naszym otoczeniu jest dowodem czystego powietrza. Widząc porosty na naszych drzewach nie musimy się obawiać o stan zdrowotny roślin. Są nawet naszymi sprzymierzeńcami. Wydzielają one związki chemiczne, które chronią gospodarza (drzewo) przed infekcjami grzybowymi. Poza tym gatunki naziemne wydzielają tzw. kwas porostowy, który przyspiesza mineralizację gleby. Dzięki swojej plechowatej strukturze korzystnie wpływają na mikroklimat w otoczeniu drzewa, gdyż pobrana podczas deszczu woda wolno wyparowuje zapewniając równomierną wilgotność.

Porosty są również środowiskiem życia wielu pożytecznych organizmów, które między wilgotną plechą odnajdują dogodne warunki na złożenie jaj. Często z porostów korzystają ptaki, które wykorzystują je do budowy gniazd (zięba, rudzik).

Najpospolitszymi gatunkami, które chętnie zasiedlają nasze ogrody i tworzą piękne zdobienia na korze drzewa to: złotorost ścienny, pustułka pęcherzykowata.

Podobał się artykuł? Podziel się!