Wyniki zawierają wysokość plonowania odmian soi wpisanych do Krajowego Rejestru badanych w roku 2015 w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), na tle poprzednich dwóch lat. Trzeba zaznaczyć, że mają one jednak charakter wstępny, bo nie są jeszcze w pełni zweryfikowane.

Obecnie w rejestrze znajduje się pięć odmian soi i one wszystkie zostały przebadane przez COBORU. Plon wzorca w 2015 był najniższy na przestrzeni trzech ostatnich lat i kształtował się na poziomie 20,1 dt/ha. Z kolei w roku ubiegłym wynosił on znacznie więcej, bo 30,9 dt/ha, a w roku 2013 – 27,7 dt/ha.
Wzorzec w tym roku to średnia z odmian zarejestrowanych z wyłączeniem Augusty, 2014 – Aldana i Mavka, 2013 – średnia z odmian zarejestrowanych.

Które odmiany plonowały najwyżej? Najlepszy plon w tym trudnym suchym roku w doświadczeniach osiągnęła Mavka - 108 proc. wzorca (2014 – 104 proc. wzorca, 2013 – 110 proc. wzorca), następnie Aligator – 104 proc. wzorca (2014 – 121 proc. wzorca, 2013 – 121 proc. wzorca), Madlen – 94 proc. wzorca (2014 – 99 proc. wzorca, 2013 – 104 proc. wzorca), Aldana – 93 proc. wzorca (2014 – 96 proc. wzorca, 2013 – 98 proc. wzorca), Augusta – 89 proc. wzorca (2014 – 87 proc. wzorca, 2013 – 92 proc. wzorca).

Obliczono też długość okresu od siewu do dojrzałości żniwnej danej odmiany (liczba dni). Średnio w roku 2015 dla tych pięciu odmian wynosiła 123 dni – przy czym najdłuższa była w wypadku odmiany Aligator i Madlen (po 135 dni), a najkrótsza dla odmiany Augusta (121 dni). Z kolei w roku 2014 średnia dla badanych odmian była znacznie dłuższa, bo wynosiła 140 dni.

Podobał się artykuł? Podziel się!