Wejście KSC S.A. w przetwórstwo owocowo-warzywne związane jest z realizacją strategii spółki zakładającej dywersyfikację działalności oraz przygotowanie się do liberalizacji rynku cukru w UE. Podstawą do podjęcia decyzji o zakupie przez zakład we Włocławku była diagnoza wskazująca na potencjał regionu włocławskiego jako optymalnej lokalizacji odbioru i zwielokrotnienia strumienia surowca takiego jak pomidor, ogórek czy marchew. Kluczowy jest też fakt pozyskania przez KSC kompletnego, sprawnego zakładu przemysłowego z tradycjami, 60 letnim doświadczeniem oraz fachową kadrą.

Zakład w sezonie 2013 będzie kontynuował produkcję na podstawie umów zawartych z odbiorcami biznesowymi. Tegoroczny skup warzyw dla przetwórni zostanie zrealizowany przez dotychczasowego właściciela zakładu na zlecenie KSC S.A. W początkowym etapie działalności zakład skupi się na produkcji półproduktów (kanał B2B) oraz produktów gotowych pod markami innych producentów lub markami własnymi sieci handlowych (kanał B2C).

Spółka ma w planach wykreowanie nowej marki dla produktów przeznaczonych dla konsumenta indywidualnego.

Nowa spółka w perspektywie 5 lat planuje stać się istotnym uczestnikiem rynku przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce.

Podobał się artykuł? Podziel się!