W Polsce uprawia się dwie formy użytkowe lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.): włóknistą i oleistą. W krajowym rejestrze jest dziewięć odmian lnu włóknistego: osiem krajowych i jedna holenderska oraz cztery krajowe odmiany lnu oleistego. W marcu 2007 r. zarejestrowano dwie nowe odmiany lnu włóknistego – Sarę i Temidę oraz jedną odmianę lnu oleistego – Jantarol.

Charakterystyki tych odmian opracowano na podstawie wyników doświadczeń rejestrowych prowadzonych w latach 2005–2006. Ujmują one cechy wartości gospodarczej istotne zarówno dla plantatora (plon słomy i nasion), jak i dla technologów przemysłu lniarskiego (zawartość włókna i jego jakość).

Len włóknisty

Lata 2005 i 2006 (szczególnie rok 2006) nie były dobre dla uprawy lnu włóknistego: długotrwałe susze odbiły się niekorzystnie na plonie słomy i nasion oraz na zawartości włókna w słomie. Rozpiętość plonu słomy dla doświadczeń w roku 2005 wynosiła dla wzorca od 4,18 do 10,06 t z hektara (średnio 7,12 t). W roku 2006 plony kształtowały się od 4,98 do 9,12 t z hektara (średnio 6,67 t). Ogólna zawartość włókna wynosiła w roku 2005 średnio 25,7 proc., a w ubiegłym roku – 23,2 proc., natomiast włókna długiego odpowiednio 18,0 i 10,9 procent. Plon nasion w roku 2005 wynosił od 0,75 do 1,76 t z hektara (średnio 1,16 t), zaś w roku 2006 od 0,38 do 1,12 t z hektara (średnio 0,74 t).

Charakterystyki odmian przedstawiono w kolejności ich rejestracji. Podano także adresy hodowcy lub przedstawiciela firmy zagranicznej, u których nożna uzyskać szczegółowe informacje dotyczące technologii uprawy konkretnej odmiany oraz zakupu jej nasion. 

NIKE. Odmiana wyhodowana w Instytucie Włókien Naturalnych w Poznaniu. Zarejestrowana w 1987 r. Plon słomy duży. Zawartość ogólna włókna oraz włókna długiego poniżej średniej. Długość ogólna i techniczna słomy (do pierwszego rozgałęzienia łodygi) duża. Plon nasion duży. Odmiana mało podatna na wyleganie, dość odporna na mączniaka prawdziwego i fuzariozę.
Hodowca: Instytut Włókien Naturalnych, ul. Wojska Polskiego 71 b, 60-630 Poznań.