Popularne u nas zasiewy mieszane składające się najczęściej z komponentu zbożowego i rośliny bobowatej niestety od kilku lat pozostały bez możliwości legalnej ochrony przed chwastami.

Chwasty w takich zasiewach mieszanych można niszczyć poprzez bronowanie, które należy wykonać w początkowych fazach wzrostu roślin (3-4 liście zbóż, a wysokość strączkowych około 5 cm).

W ograniczaniu zachwaszczenia ważne okazują się wzajemne proporcje wysiewu poszczególnych komponentów mieszanki, a także dobór odmian. Do takich zasiewów warto wybierać owies, który ze zbóż jest najbardziej konkurencyjny wobec chwastów.

Na konkurencyjność mieszanki istotny wpływ ma także liczba roślin na jednostce powierzchni, czyli gęstość wysiewu. Dobrze ustalone proporcje wszystkich komponentów bywają mocno konkurencyjne wobec chwastów i taka mieszanka może się udać bez konieczności stosowania herbicydów.

Jak powszechnie wiadomo nie ma jednak skuteczniejszej metody od chemicznej. Rolnicy często eksperymentują z herbicydami na własną rękę i dochodzą do własnych trafnych rozwiązań.

Kilka lat temu środki zawierające bentazon tj. Basagran i Barox posiadały także zezwolenie na stosowanie ich w mieszankach zbóż z grochem. Wówczas można je było stosować, gdy groch był w fazie pierwszych wąsów czepnych, a zboża w fazie 2-4 liści.

Z kolei w mieszankach zbóż z motylkowatymi drobnonasiennymi (lucerną, koniczyną) stosowną rejestracje posiadały: Chwastox Extra 300 SL (MCPA), Dicoherb 750 SL (MCPA), Basagran 600 SL (bentazon) (obecnie dostępny jest Basagran 460 SL), Barox 460 SL (basagran + MCPA) (aktualnie nie dostępny). Można je było stosować w trakcie krzewienia zbóż, a gdy motylkowe były w fazie 1-3 liści trójdzielnych.

Niestety obecnie etykiety rejestracyjne nie przewidują takich zastosowań w związku z tym w zasiewach mieszanych nie wolno już stosować przytoczonych wyżej rozwiązań.

Podobał się artykuł? Podziel się!