Jednym z głównych celów zabiegów pielęgnacyjnych na plantacjach ziemniaków jest zniszczenie rozwijających się chwastów. Szkodliwość ich występowania polega na ograniczaniu roślinom ziemniaka wody, światła i składników pokarmowych, co w konsekwencji obniża plon i pogarsza jego strukturę, sprzyja większej podatności roślin na choroby i szkodniki, utrudnia zbiór poprzez spadek wydajności pracy, wzrastają uszkodzenia mechaniczne bulw, co powoduje dalsze straty w czasie przechowywania oraz pogarsza się jakość plonu (wzrost wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw). Najczęściej występujące gatunki chwastów na plantacjach ziemniaka spośród gatunków jednoliściennych to perz właściwy i chwastnica jednostronna, a z dwuliściennych: komosa biała i rdest powojowaty.

Zagrożenie dla ziemniaka ze strony chwastów pojawia się już po wysadzeniu bulw, co wynika głównie z powolnego tempa ich wzrostu w początkowym okresie. Ziemniak od posadzenia do wschodów, a następnie do zwarcia rzędów nie stanowi konkurencji dla pojawiających się chwastów, co paradoksalnie bardzo sprzyja skutecznemu ich niszczeniu za pomocą zabiegów mechanicznych. W tym czasie z dużą częstotliwością używane narzędzia mechaniczne skutecznie niszczyć mogą pojawiające się chwasty w przeciwieństwie do powschodowego ich stosowania, co prowadzić może do uszkodzenia systemu korzeniowego i rozwijających się stolonów.

Dotychczasowe prace badawcze pozwalają na wyodrębnienie trzech podstawowych metod zwalczania chwastów, które odgrywają znaczącą rolę w praktyce.

METODA MECHANICZNA

Zabiegi mechaniczne wykonywane z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi pielęgnacyjnych, np. brona lekka, brona chwastownik, obsypnik, opielacz, wykonywane są w okresie od posadzenia do zwarcia rzędów. Niszczenie chwastów za pomocą tych narzędzi polega na przemieszczeniu gleby z dolnej części redliny do górnej przez obsypnik lub z góry do dołu za pomocą brony, łańcucha lub wyprofilowanej belki.

Podstawową zasadą, której należy przestrzegać w czasie wykonywania zabiegów mechanicznych, jest niedopuszczenie do nadmiernego rozwoju ukorzenienia się chwastów. Chwasty należy niszczyć w początkowej fazie ich rozwoju. Jeśli niszczymy je w fazie siewek - białych nitek, to mamy szansę wyeliminować je w 95-98 proc. Mechaniczne odchwaszczanie wykonane z opóźnieniem - w momencie, gdy chwasty dwuliścienne wytworzyły już pierwszą parę liści właściwych, obniża odsetek zniszczonych chwastów do 45-60 proc.