Niestety należy to zrobić wcześniej, gdyż materiału siewnego roślin wysokobiałkowych może w tym sezonie brakować na rynku. Powód to zwiększone zainteresowanie rolników kupnem materiału siewnego roślin z rodziny bobowatych - w tym soi, których motorem napędowym jest po pierwsze pojawienie się obowiązku zazielenienia, a po drugie - dopłat bezpośrednich.

W Krajowym Rejestrze Odmian znajduje się obecnie pięć odmian soi. Pierwsza z nich - Aldana została zarejestrowana już w roku 1992 i należy do Hodowli Roślin Strzelce - Grupa IHAR. Jest to odmiana wczesna, której długość okresu wegetacji wynosi 120 dni. Masa 1000 nasion to około 165 g, zawartość białka około 35 proc., a zawartość tłuszczu około 20 proc. Polecana jest do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem północy i podgórza. Zalecana obsada to 80 - 100 roślin/m2. W badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w roku 2012 dała ona 110 proc. wzorca (wzorzec Aldana i Augusta wyniósł - 27,1 dt/ha), w roku 2013 - 98 proc. wzorca (wzorzec średnia z odmian zarejestrowanych - 27,7 dt/ha) w roku 2014 - 96 proc. wzorca (wzorzec Aldana i Mavka - 30,9 dt/ha).

Odmiana Augusta została wyhodowana w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i wpisana do KR w 2002 r. Rośliny odmiany mają średnio 80 cm wysokości i mniejsze nasiona od odmiany Aldana, masa 1000 nasion wynosi średnio 125g. Zawartość białka w nasionach to około 35 proc. a tłuszczu 20 proc. W badaniach PDOiR w roku 2012 dała ona 90 proc. wzorca (wzorzec Aldana i Augusta wyniósł - 27,1 dt/ha), w roku 2013 - 92 proc. wzorca (wzorzec średnia z odmian zarejestrowanych - 27,7 dt/ha) w roku 2014 - 87 proc. wzorca (wzorzec Aldana i Mavka - 30,9 dt/ha).

W roku 2013 zarejestrowano odmianę Mavka, której hodowcą jest firma Hodowla Soi AgroYoumis Polska. Rekomendowana do uprawy na terenie centralnej, południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Osiąga wysokość 80-110 cm, osadzenie dolnego strąka to 15-20 cm. Odmiana wczesna, o okresie wegetacji wynoszącym 125-135 dni. Masa 1000 nasion to ok. 180 g, zawartość białka - 36-40 proc., a zawartość tłuszczu - 18-22 proc. Potencjał plonowania przedstawiany przez hodowcę to ponad 4 t/ha. W badaniach PDOiR odmiana ta w roku 2012 dała 111 proc. wzorca (wzorzec Aldana i Augusta wyniósł - 27,1 dt/ha), w roku 2013 - 110 proc. wzorca (wzorzec średnia z odmian zarejestrowanych - 27,7 dt/ha) w roku 2014 - 104 proc. wzorca (wzorzec Aldana i Mavka - 30,9 dt/ha).

W tym roku zarejestrowane zostały dwie nowe odmiany. Pierwsza to odmiana Aligator, której pełnomocnikiem jest Euralis Nasiona - odmiana ta nie będzie dostępna na rynku w tym roku. Druga odmiana Madlen Hodowli Soi AgroYoumis Polska, praktycznie jest już zarezerwowana i jej dostępność w tym sezonie będzie ograniczona.

We Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) znajduje się obecnie 383 odmiany, ale tych dostępnych u nas i udających się w warunkach naszego kraju jest zdecydowanie mniej.

Podobał się artykuł? Podziel się!