Sorgo w latach 2005-2007 cieszyło się sporym zainteresowaniem. Jednak uprawa - tej w sumie egzotycznej u nas rośliny, nie jest już teraz tak popularna jak przed kilkoma laty. Obecnie jej areał produkcji oceniany jest na tylko 20 tys. ha. Ale na stanowiskach suchych i na lekkich glebach może być alternatywą dla kukurydzy.

Pisaliśmy już o siewie tego gatunku, teraz czas na odmiany. W Krajowym Rejestrze odmian prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych nie ma wpisanej żadnej odmiany, ale można korzystać ze Wspólnotowego Katalogu CCA. Na naszym rynku dostępnych jest kilka odmian sorgo.

Jedną z nich jest Amiggo, która polecana jest zarówno na kiszonkę, jak i na biogaz. Charakteryzuje się ona, jak donosi hodowca, dobrym wigorem początkowym, zdrową i sztywną łodygą, a także ma liście gęste i masywne. Jej potencjał to 15-25 t/ha plonu suchej masy. Zalecana gęstość siewu na dobrych stanowiskach wynosi 220-240 tys. nasion /ha, a na słabych 180-200 tys. nasion/ha.

Kolejną jest Biovital - wczesny mieszaniec sorgo i trawy sudańskiej, nadający się do produkcji biomasy i kiszonki w uprawie na suchych i lekkich glebach. Wysokość roślin dochodzi do 3 m, odmiana jest bogato ulistniona.

Herkules to średnio późna odmiana sorgo o dużym potencjale biomasy. Jak podaje hodowca ma ulepszoną odporność na wyleganie. Również nadaje się do uprawy na lżejszych stanowiskach. Materiał siewny tej odmiany pakowany jest w jednostki po 400 tys. żywych nasion, co wystarczy na 2 ha.

Nutri Honey to następna odmiana mieszańca sorgo z trawą sudańską. Posiada ona niezbędne właściwości paszowe, a przede wszystkim słodki smak i soczystość. Jak przekonuje hodowca, odznacza się silnym wzrostem początkowym, który umożliwia wczesny pierwszy pokos. Odmiana jest zalecana na gleby lekkie i piaszczyste, przy niedoborach wody.

Rona I to mieszańcowa odmiana sorgo. Osiąga dobre wartości paszowe dzięki niskiej zawartości ligniny. Podczas sezonów z okresowymi suszami plon sorgo może znacznie przewyższać plon kukurydzy. Lubi gleby szybko nagrzewające się, raczej lekkie i piaszczyste.

Jedną z odmian jest też Sucrosorgo 506. Znacznie efektywniej niż kukurydza gospodaruje ona wodą i posiada, jak informuje hodowca, niespotykaną dynamikę wzrostu w naszej strefie klimatycznej. Rośliny tej odmiany po dłuższym okresie powolnego początkowego rozwoju zaczynają intensywnie rosnąć od połowy lipca, aby po upływie miesiąca dominować nad łanem. Optymalna gęstość siewu to 220-240 tys. nasion/ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!