Sorgo lepiej niż kukurydza gospodaruje wodą. Wykształca także głęboki system korzeniowy, co czyni go mało wrażliwym na susze. Im suchsze i cieplejsze jest lato, tym różnica we wzroście sorga nad kukurydzą jest większa. Poza tym rośliny sorga bardzo długo pozostają zielone i nie są porażane przez głownię ani uszkadzane przez omacnicę prosowiankę i zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową.

ABC uprawy

  • Sorgo cukrowe można uprawiać na większości gleb, a szczególnie na glebach lekkich. Najlepsze są gleby lekko kwaśne (pH 5,6–6,5).
  • Dawki azotu wynoszą 80–120 kg, fosforu (P2O5) 30–60 kg i potasu (K2O) 60–120 kg na hektar.
  • Siew w drugiej połowie maja, na głębokość 2,5–4 cm. W mieszance z kukurydzą sorgo wysiewa się od 220 do 240 tys. nasion (6–8 kg) na hektar. Kukurydzę należy wysiewać w ilości 70 tys. nasion na hektar. Rozstawa rzędów wynosi 75–100 cm. Odległości w rzędzie zależą od gęstości siewu i wahają się od 5,5 cm (przy 240 tys. nasion na hektar) do 6,7 cm (przy 200 tys. nasion na hektar). Nasiona sorga można kupić w jednostkach siewnych (600 tys. nasion). W tym roku cena takiej jednostki wahała się od 640 do 750 zł.
  • Sposób siewu zależy od jakości gleby. Na dobrych glebach kukurydza i sorgo mogą być wysiewane w tych samych rzędach, ale na różnych głębokościach, sorgo w rzędzie 10–15 cm od rzędu kukurydzy lub w osobnych  rzędach. Na glebach średnich i lżejszych oba gatunki powinny być wysiewane w osobne rzędy. Proporcje wysiewu rzędów kukurydzy i sorga mogą wynosić: 1:1, 2:1 lub 1:2. Wybór wariantu proporcji siewu zależy przede wszystkim od ryzyka wystąpienia suszy. Im ryzyko suszy jest większe, tym równa lub większa powinna być ilość rzędów sorga w porównaniu z kukurydzą.
  • Chwasty powinny być zwalczane po siewie, a jeszcze przed wschodami roślin, bo sorgo początkowo wolno rośnie. Rośliny zaczynają dynamicznie rozwijać się dopiero od połowy lipca, gdy kukurydza osiąga swą maksymalną wysokość. Obecnie nie ma zarejestrowanych herbicydów do odchwaszczania sorga.
  • Zbiór zielonej masy należy przeprowadzić w terminie uwzględniającym właściwe stadium dojrzałości ziarna kukurydzy do zbioru na kiszonkę. Optymalny termin zbioru przypada na przełomie września i października.