Zbioru pierwszego pokosu nie należy przyspieszać, ponieważ nie tylko maleje plon, ale również występuje wysokie jeszcze uwodnienie zielonki. Powoduje to przeciągnięcie w czasie suszenia. Nie należy też opóźniać zbioru. Co prawda wzrasta wówczas ilość zebranego siana, ale jego jakość jest niższa. Rośnie bowiem zawartość włókna, a spada białka.

Dobry termin

Wartość pokarmową siana zebranego z łąk skoszonych w najlepszym terminie ocenia się na 12–14 proc. białka ogólnego i 30–34 proc. włókna surowego. Dane te dotyczą siana zebranego w dobrych warunkach pogodowych. W wypadku zmoknięcia skoszonych traw na pokosach następuje znaczne obniżenie jakości. Zawartość białka ogólnego spada do 8–9 proc., ilość włókna surowego podnosi się do 36–38 proc., a wartość energetyczna siana obniża się o ponad 15 proc.

Suszenie można przyspieszyć, stosując zgniatacze pokosów zwane także kondycjonerami. Uszkadzając tkankę roślinną, zwiększają one powierzchnię parowania i tempo wysychania zielonki. Ogranicza to ryzyko negatywnego wpływu pogody (opadów) na jakość siana. Godne polecenia jest użycie kondycjonerów na intensywnych użytkach zielonych. Zbierane tam pokosy są bardzo obfite i wyjątkowo bogato ulistnione. Kłopot z dosychaniem nasila się we wrześniu przy zbiorze trzeciego pokosu traw. Dni są wówczas krótsze, a dobowe temperatury niższe. Wysychający powoli w ciągu dnia pokos ponownie chłonie wodę podczas wilgotnych nocy. Proces wysychania dodatkowo spowalnia wysoka zawartość białka, tłuszczu i cukrów obecnych w liściach traw. Związki te wiążą chemicznie spore ilości wody. Przy panujących jesienią temperaturach ubytek wody następuje wolno, przeciągając w czasie wysychanie zielonki. W tej sytuacji zbiór siana wysokiej jakości bez użycia kondycjonera pokosów jest obarczony wysokim ryzykiem.

Kiszenie

Większe gospodarstwa mające obory powyżej 15 krów dojnych zmieniły sposób konserwacji traw. Suszenie zastąpiono kiszeniem w belach po wcześniejszym podsuszeniu masy zielonej. Sposób ten polecany jest zarówno ze względów organizacyjnych, jak i żywieniowych.