Wybór rejonu uprawy. Najbardziej korzystna jest uprawa grochu w rejonie środkowo-zachodnim kraju, nieco mniej w środkowym i północno-wschodnim.

Wymagania glebowe. Wymagania glebowe grochu są zróżnicowane w zależności od typu odmian i kierunku uprawy. Odmiany jadalne mają większe wymagania niż pastewne, szczególnie barwnie kwitnące. Dlatego odmiany karłowe, biało kwitnące grochu powinny być uprawiane na glebach kompleksów: pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego, półkarłowe, biało i barwnie kwitnące – żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego, a wysokie pastewne, barwnie kwitnące na glebach kompleksów: żytniego dobrego i żytniego słabego. Nie warto uprawiać grochu na cele nasienne na zbyt dobrych glebach, bo powoduje to przedłużenie wegetacji, zwiększa nierównomierność jego dojrzewania oraz zmniejsza plon nasion. Uprawa grochu na glebach przewiewnych ogranicza występowanie pachówki strąkóweczki.

Przedplon. Najlepszymi przedplonami dla grochu są zboża uprawiane w trzecim roku po oborniku. Trzeba unikać uprawy grochu po roślinach okopowych z powodu zwiększonego ryzyka wylegania roślin. Przerwa w uprawie roślin motylkowych na tym samym polu powinna wynosić 4–5 lat. Izolacja przestrzenna od roślin motylkowych ogranicza nasilenie występowania szkodników: mszycy grochowej, oprzędzika pręgowanego i wielożernego. Natomiast uprawa grochu z dala od pól, na których w ubiegłym roku wysiewano groch, zmniejsza liczebność pachówki strąkóweczki.

Nawożenie fosforowo-potasowe. Nawozy fosforowe i potasowe zaleca się wysiać jesienią przed orką przedzimową, jedynie na glebach lżejszych dopuszczalne jest wiosenne stosowanie tych nawozów. Na glebach zakwaszonych nawozy fosforowe lepiej jest zastosować wiosną, aby nie powodować uwstecznienia fosforu (przechodzenia w formy niedostępne dla roślin).

Termin orki przedzimowej. Orka przedzimowa pod groch nie może być wykonana zbyt wcześnie, aby gleba nie osiadła zbytnio przed zimą. Orać trzeba na głębokość 18–22 cm.

Uprawa wiosenna. Należy ją przeprowadzić jak najwcześniej. Powierzchnia roli przed siewem powinna być starannie wyrównana, co ułatwia późniejszy zbiór grochu.