Plonowanie i trwałość mieszanek motylkowatych z trawami zależy od doboru gatunków i odmian tych roślin. Oba komponenty, motylkowaty i trawiasty, powinny mieć zbliżony rytm rozwoju, małą konkurencyjność o światło, wodę, składniki pokarmowe oraz podobne wymagania siedliskowe. Ponadto szybkie tempo odrastania, dobre krzewienie i odporność na stres związany z użytkowaniem pastwiskowym w przypadku mieszanek lucerny z trawami, przeznaczonych na krótkotrwałe pastwiska polowe.

Gatunki i odmiany

Najlepszymi odmianami koniczyny czerwonej do mieszanek z trawami są formy tetraploidalne – Bona, Jubilatka, Karo, Kvarta*, Sprint*, Tempus i Terenia, które wyróżniają się lepszym plonowaniem i większą trwałością od odmian diploidalnych: Beta Nieznanic*, Bryza, Czata*, Dajana, Kenda*, Krasula*, Krynia, Merviot, Milvus*, Nike, Niteczka*, Parada, Parka, Raba, Rozeta, Ruta*, Silvia*, Tamaga*, Tenia*, Viola i Zocha*. Odmiany oznaczone gwiazdką wpisano na listę odmian roślin rolniczych po roku 2000.

Do uprawy z koniczyną czerwoną w warunkach optymalnie wilgotnych i ciepłych w rejonie południowym, środkowym i zachodnim kraju odpowiednia jest życica trwała i festulolium, w rejonie chłodnym (podgórski, północny, wschodni) – tymotka łąkowa, a w siedliskach mniej wilgotnych na terenie całego kraju – kostrzewa łąkowa.

Najbardziej znane i najczęściej stosowane w uprawie są dwa gatunki lucerny: siewna i mieszańcowa. Lucerna mieszańcowa reprezentowana jest przez odmiany krajowe: Radius, Kometa i Tula. Natomiast do gatunku lucerny siewnej zaliczane są odmiany zagraniczne: Creno, Crown II, Derby, Diane*, Fee*, Fraver*, Harpe*, Krima*, Legend, Legendairy*, Mura*, Perfecta*, Planet*, Plato*, Pondus, Sanditi*, Sitel, Soca*, Ulstar*, Vela, Verko*. Odmiany oznaczone gwiazdką wpisano na listę odmian roślin rolniczych po roku 2000.

Do mieszanek z lucerną najlepszym gatunkiem trawy nadającej się w siedliskach bardzo dobrych, w warunkach suchszych, jest rajgras wyniosły. W krajowym doborze dostępna jest tylko jedna odmiana tego gatunku pochodzenia zagranicznego – Median. W gorszych warunkach glebowych do lucerny poleca się kupkówkę pospolitą lub jedną z odmian festulolium – Agula, Felopa, Rakopan, Sulino. Festulolium ma wysoką wartość pokarmową, dlatego jest bardzo cenionym komponentem do mieszanek z roślinami motylkowatymi. Gatunek ten charakteryzują dość duże wymagania termiczne, więc może być stosowany jako komponent mieszanek motylkowato-trawiastych w rejonach cieplejszych. W warunkach wilgotnych najodpowiedniejsza do uprawy z lucerną jest tymotka łąkowa. Jeżeli mieszanki lucerny z trawami wysiewa się z przeznaczeniem na użytkowanie pastwiskowe, należy dobierać odmiany traw typu użytkowego kośno-pastwiskowego lub kośno-łąkowego, które są mniej podatne na stres wypasania.