Malwa pastewna (inaczej ślaz okółkowy) jest jedną z zapomnianych roślin, której uprawą zajmuje się Jan Pilarczyk z miejscowości Sieczka znany popularyzator ginących gatunków roślin. Należy ona do rodziny ślazowatych. Jest rośliną jednoroczną wytwarzającą wysokie rozgałęzione pędy. Liście ma okrągłe, kwiaty drobne, umieszczone w kątach liści.

Malwa jest dobrą paszą dla świń, ale może być także stosowana w żywieniu bydła mlecznego i opasów. Zawiera bowiem 15–21 proc. białka ogólnego w suchej masie i duże ilości makro- i mikroelementów.

Można ją wysiewać w plonie głównym, wtórym (po zebranym międzyplonie ozimym, np. życie na zielonkę) lub w międzyplonie ścierniskowym. Uprawiana w plonie głównym potrafi wydać przy trzech pokosach do 170 t zielonki, a jako międzyplon – do 50 ton z hektara. Zapewnia przy tym stały dopływ zielonki od początku czerwca do października.

Nadaje się do skarmiania nie tylko jako zielonka, ale może być także z powodzeniem zakiszana.

Wymagania

Malwa może być uprawiana na różnych glebach, pod warunkiem, że są one utrzymane w wysokiej kulturze i nie są zakwaszone. Z powodu wytwarzania olbrzymiej masy gleba powinna zawierać dostateczną ilość składników pokarmowych i wody.

Uprawa

Pod malwę stosuje się 70–90 kg fosforu (P2O5) i 50 kg potasu (K2O) na hektar. Na glebach lekkich, przepuszczalnych, nawozy fosforowo-potasowe wysiewa się wiosną, a na cięższych, nieprzepuszczalnych, lepszym terminem byłaby jesień przed orką przedzimową.

Malwa jest rośliną azotolubną, dlatego dawki tego składnika w jej uprawie są duże i wynoszą 150–180 kg N/ha, z czego 70–80 kg N/ha stosuje się przed siewem, a 40–50 kg N/ha po każdym pokosie. Rola przed siewem musi być starannie doprawiona, a przed siewem dobrze jest ją lekko zwałować, bo nasiona malwy są drobne i wymagają płytkiego siewu (1–1,5 cm). Z obserwacji Jana Pilarczyka przy uprawie na zielonkę najlepiej jest wysiewać 6–7 kg/ha. Uważa on bowiem, że większe ilości (16–20 kg/ha) spowodowałyby nadmierne zagęszczenie roślin, a to osłabiłoby ich wzrost. W efekcie osiągnęłyby one wysokość maksymalnie 50 cm, co znacznie zmniejszyłoby plony świeżej masy. Z powodu drobnych nasion malwy można zastosować dodatek balastu w postaci np. wysuszonych drobnych trocin, co ułatwia siew. Po siewie można wykonać bronowanie lekkimi bronami.