W  Akademii Rolniczej w Poznaniu przeprowadzono w latach 2002–2004 kilka doświadczeń z stosowaniem uproszczeń w uprawie roli pod łubin. Założono je w stanowisku po zbożach na glebie płowej, klasy IVa i b, kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego. W doświadczeniach porównywano wpływ tradycyjnej uprawy roli z uprawą uproszczoną i siewem bezpośrednim na plony łubinu żółtego i wąskolistnego.

Tradycyjna uprawa  roli polegała na wykonaniu po przedplonie (zbożach) podorywki i bronowania oraz orki przedzimowej, a wiosną na zastosowaniu agregatu uprawowego i siewie. Przy uprawie uproszczonej pozostawiono ściernisko po przedplonie do jesieni. W październiku zastosowano Roundup w celu zniszczenia rosnących samosiewów zbóż i chwastów, a na początku listopada w miejsce orki przedzimowej zastosowano gruber. Uprawki wiosenne przeprowadzono z użyciem agregatu uprawowego, po czym zasiano łubin. Siew bezpośredni polegał na pozostawieniu ścierniska po zbożach do października. Następnie zastosowano Roundup i nie wykonywano żadnych uprawek. Wiosną wykonano siew łubinu bezpośrednio w murszejące ściernisko.

Przy wszystkich trzech sposobach uprawy w każdym doświadczeniu stosowano nawozy mineralne, herbicydy, fungicydy i insektycydy zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi dla tych roślin. Siew wykonano siewnikiem talerzowym przystosowanym do siewu bezpośredniego. Zbiór przeprowadzono kombajnem w pełnej dojrzałości nasion.

Opłacalność uprawy łubinu wąskolistnego

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Opłacalność uprawy łubinu wąskolistnego

Doświadczenia wykazały, że oba gatunki łubinu plonowały najlepiej przy uprawie uproszczonej. Łubin żółty odmiany Parys dał średnio w ciągu 3 lat prowadzenia doświadczenia, wyższe plony nasion niż przy tradycyjnej uprawie orkowej o 16 proc. Identycznie na zmianę systemu uprawy zareagował łubin wąskolistny. Odmiana Zeus uprawiana systemem uproszczonym, każdego roku na przestrzeni 3 lat trwania doświadczenia plonowała najlepiej. Średni przyrost plonu za cały ten okres wyniósł 9 proc. Na uwagę zasługują rezultaty stwierdzone w katastrofalnie suchym 2002 roku, w którym to różnica w plonach przekroczyła 70 proc. na korzyść uproszczonego (czyli bez orki) systemu uprawy roli.

Dokonana na przykładzie łubinu wąskolistnego ocena ekonomiczna trzech sposobów uprawy wykazała, że zastosowanie uproszczeń poprawia wskaźniki ekonomiczne produkcji nasion łubinu. Wbrew wstępnym przypuszczeniom, najtańszą metodą okazała się produkcja, nie z siewu bezpośredniego w ścierń, ale z wykorzystaniem uprawy uproszczonej.

Autorzy są pracownikami naukowymi Katedry Uprawy Roli i Roślin, Akademii Rolniczej w Poznaniu

Źródło: "Farmer" 03/2008

Podobał się artykuł? Podziel się!