Główną zasadą w uprawie międzyplonów ścierniskowych jest dążenie do jak najwcześniejszych siewów. Jest to konieczne do właściwego wzrostu i rozwoju roślin. Za wczesny termin siewu w naszych warunkach uważa się okres do 25 lipca, za normalny – do 4 sierpnia, za późny zaś – do 10 sierpnia. Średnie plony zielonej masy międzyplonów ścierniskowych kształtują się w granicach 12–30 t/ha.
Zielonkę można wykorzystywać do skarmiania, kiedy kończy się użytkowanie pastwisk, lub zakisić. Wartość paszowa takich roślin i ich przydatność do kiszenia jest jednak dość słaba. Wynika to z niskiej koncentracji suchej masy. Ze względu na małą zawartość suchej masy zielonka powinna być spasana z dodatkiem pasz suchych, takich jak siano i słoma. W wypadku zakiszania zielonkę można mieszać z surowcami mniej uwodnionymi. Rośliny przeznaczone na zielony nawóz mogą być przyorane po jesiennych przymrozkach.
Uprawa międzyplonów wzbogaca glebę w składniki pokarmowe z rozkładu resztek pożniwnych, poprawia jej właściwości fizyczne i działa odchwaszczająco. Zapobiega też niszczącemu i erozyjnemu działaniu deszczu i wiatru.

Wymagania międzyplonów
Co brać pod uwagę przy doborze roślin do uprawy? Przede wszystkim ważny jest krótki okres wegetacji, szybkie wschody i wzrost, małe potrzeby wodne i wymagania glebowe, jak również niska cena nasion. Jednak uprawa roślin w międzyplonie ścierniskowym wymaga zwiększenia normy wysiewu nawet o 25 proc. w stosunku do zalecanej w plonie głównym. W Polsce warunki glebowo-klimatyczne sprzyjają uprawie międzyplonów w wielu regionach kraju, z wyjątkiem terenów podgórskich i częściowo północnych. Warunkiem uzyskania zadowalających plonów jest suma opadów w okresie lipiec-wrzesień wynosząca 140–160 mm oraz średnia temperatura nie niższa niż 12°C. Okres wegetacji międzyplonów ścierniskowych jest dość krótki, wynosi zaledwie 70–90 dni.
Po zbiorze przedplonu należy wykonać szybko uprawę przedsiewną, która ogranicza się do płytkiej orki i bronowania, bądź wykorzystania agregatu złożonego. Korzystne jest również zastosowanie wału Campbella, który przyspiesza osiadanie gleby i zwiększa podsiąkanie wody. Wpływa to korzystnie na szybkość i równomierność wschodów. Przyspieszenie terminu wysiewu międzyplonów ścierniskowych jest również możliwe poprzez zastosowanie siewu bezpośredniego.