W  1946 r. z inicjatywy profesora Stefana Barbackiego utworzono w Przebędowie (dawny powiat obornicki, a obecnie poznański) ośrodek badawczy nad łubinami. W tamtych latach łubin był w rolnictwie rośliną strategiczną – dostarczał drogiego i trudno dostępnego nawozu azotowego i ograniczał występowanie chorób odglebowych w zbożach. Profesor St. Barbacki był profesorem Akademii Rolniczej w Poznaniu i członkiem Polskiej Akademii Nauk. Zajmował się genetyką, hodowlą, nasiennictwem i agrotechniką łubinów. Założył Instytut Genetyki Roślin w Poznaniu. Stworzył pierwsze w Polsce czasopismo poświęcone genetyce. Materiały wyjściowe do rozpoczęcia hodowli prof. St. Barbacki przywiózł z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Istotną jego część stanowiły łubiny „ewakuowane” z przedwojennego ośrodka hodowli tej rośliny w  Bieniakonii na Litwie. Już w Przebędowie uzupełniono je materiałami, jakie pozostały z niemieckich stacji hodowli łubinów prowadzonych w Gorzowie Wlkp. i Szczecinku.

Początkowo prace skoncentrowano na hodowli łubinu żółtego i białego. W latach 50. objęto nimi także łubin wąskolistny. W kolejnej dekadzie podjęto hodowlę twórczą grochu. To była trafna decyzja, gdyż w latach siedemdziesiątych w Przebędowie wytworzona została pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w świecie wąskolistna odmiana grochu o nazwie WĄSATA. Trudno dziś w to uwierzyć (gdy większość odmian grochu to formy wąskolistne), że to pionierskie osiągnięcie miało wówczas wielu sceptyków.

Największe sukcesy odniesiono jednak w hodowli łubinu wąskolistnego i białego. Tu powstała pierwsza wczesna odmiana łubinu wąskolistnego IGNIS. Stąd pochodzi pierwsza termoneutralna (czyli niewrażliwa na opóźnienie siewu) odmiana łubinu wąskolistnego MIRELA. Wreszcie w Przebędowie narodziła się pierwsza samokończąca odmiana łubinu wąskolistnego WERSAL. Do kolekcji osiągnięć dołączyły odmiany tolerancyjne na choroby fuzaryjne: KALIF, GRAF, ZEUS, BOJAR. Również w hodowli łubinu białego odnotowano sukces. W ręce rolników przekazano pierwszą samokończącą odmianę tego gatunku KATON. Odmiana BUTAN jest z kolei jego pierwszą odmianą termoneutralną.