Poplony ścierniskowe uprawia się po roślinach wcześnie schodzących z pola, takich jak jęczmień ozimy, ziemniaki i warzywa wczesne, rzepak ozimy, mieszanki roślin jarych zbierane na zielonkę. Optymalnym terminem ich siewu jest III dekada lipca. Warunkiem udania się poplonów jest suma opadów wynosząca od lipca do września 140-160 mm, przy średniej dobowej temperaturze nie niższej niż 12 st.C.

Do uprawy poplonów nadają się następujące gatunki roślin motylkowatych:
 • gleby lekkie: łubin żółty, seradela, wyka kosmata (ozima),
 • gleby średnie: łubin żółty i wąskolistny, groch pastewny-peluszka, wyka kosmata,
 • gleby ciężkie: bobik, groch pastewny, wyka siewna, wyka kosmata.
Spośród roślin niemotylkowatych zalecane są gatunki:
 • gleby lekkie: facelia błękitna, gorczyca biała,
 • gleby średnie: słonecznik,
 • gleby ciężkie: słonecznik, rzepak jary i ozimy.
Wykorzystanie roślin niemotylkowatych zmniejsza koszty uprawy poplonów ścierniskowych. Ponadto gorczyca biała ogra¬nicza występowanie mątwika, groźnego szkodnika buraków cukrowych. Ważny jest także dobór nie tylko gatunków, lecz również odmian. Należy dobierać takie odmiany, które cechuje szybkie tempo wzrostu i rozwoju.

Najwyżej plonują mieszanki, w których podstawą jest gatunek roślin najbardziej nadający się do uprawy w lokalnych warunkach. Pozostałe składniki mieszanki (1-2 gatunki) powinny zapewnić dobry plon w wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych. Ilość wysiewanych nasion powinna zapewnić dobre przykrycie gleby przez rośliny. Normę wysiewu należy zwiększyć o 25 proc. w porównaniu z zalecaną w plonie głównym.

Przed siewem nasiona zaprawia się przeciw chorobom (na przykład 200 g Sarfunu T 65 DS na 100 kg nasion) i nawozem donasiennym (0,3 l Primusu L lub 250 g Primusu P na 100 kg nasion). Nasiona wcześniej wtedy kiełkują, a w pierwszych kilku dniach następuje szybszy wzrost roślin. Umożliwia to wcześniejsze ukorzenienie się roślin, co zwiększa ich odporność na gorsze warunki wilgotnościowe, a także szybsze osiągnięcie żyźniejszych, głębszych warstw gleby.

Przedsiewna uprawa gleby powinna być zrobiona jak najszybciej po zbiorze przedplonu. Wykonuje się niezbyt głęboką orkę: 10-12 cm na glebach lekkich i 14-16 cm na cięższych, a wałem Campbella przyspiesza się osiadanie gleby przed wysiewem nasion. Najlepsze przygotowanie pola pod zasiew poplonów może zapewnić agregat do siewu bezorkowego. Pozwala on przyspieszyć termin siewu i ograniczyć wyparowanie wilgoci z gleby.

W czasie żniw nie ma zwykle czasu, aby wysiać nawozy pod poplony. Jeżeli były one planowane wcześniej, to możliwe było zastosowanie zwiększonego nawożenia fosforowego i potasowego pod plon główny. Jeżeli w poplonie przeważają rośliny strączkowe, to nawożenie azotowe jest zbędne lub można zmniejszyć jego ilość. Możliwa jest także całkowita rezygnacja z przedsiewnego nawożenia pod poplon i zastąpienie go dokarmianiem dolistnym, na przykład nawozem fosforowo-potasowym Alkalin PK. Po rozpuszczeniu w wodzie można opryskiwać nim rośliny w fazie końca krzewienia i powtórzyć zabieg po 3-4 tygodniach. Taki sposób odżywiania roślin jest korzystny zwłaszcza w lata suche, gdy utrudnione jest pobieranie składników pokarmowych z gleby.

Mieszanki poplonowe na gleby lekkie
 • 130 kg łubinu żółtego, 30 kg seradeli,
 • 100 kg łubinu żółtego, 40 kg wyki kosmatej,
 • 80 kg łubinu żółtego, 4 kg facelii,
 • 30 kg seradeli, 3 kg facelii,
 • 10 kg gorczycy białej, 5 kg facelii.
Mieszanki poplonowe na gleby średnie
 • 100 kg łubinu żółtego, 100 kg grochu pastewnego,
 • 120 kg łubinu żółtego, 60 kg grochu pastewnego, 40 kg wyki kosmatej,
 • 140 kg łubinu wąskolistnego, 100 kg grochu pastewnego,
 • 130 kg grochu pastewnego, 12 kg słonecznika.
Mieszanki poplonowe na gleby ciężkie
 • 140 kg bobiku, 60 kg grochu pastewnego, 60 kg wyki siewnej, 10 kg słonecznika,
 • 80 kg bobiku, 80 kg grochu pastewnego, 60 kg wyki kosmatej,
 • 100 kg bobiku, 100 kg grochu pastewnego, 15 kg słonecznika,
 • 50 kg grochu pastewnego, 20 kg wyki siewnej, 4 kg rzepaku.

Źródło: "Farmer" 11/2005

Podobał się artykuł? Podziel się!