Bobik jest atakowany przez szereg patogenów powodujących redukcję plonu. W przypadku masowego ich wystąpienia należy się liczyć nawet z całkowitą jego utratą. Ochrony roślin nie można opierać wyłącznie na zabiegach chemicznych. Bardzo istotną rolę pełnią: przestrzeganie zasad zmianowania, wczesny termin siewu, stosowanie zdrowego i zaprawionego materiału siewnego oraz niszczenie resztek pożniwnych.

SZKODNIKI BOBIKU

Czarna, mierząca do 3 mm mszyca trzmielinowo-burakowa to jeden z najpospolitszych szkodników. Żeruje na wielu gatunkach roślin uprawnych, jak również chwastów. Wysysając soki, powoduje obumieranie liści, kwiatów, a przy dużej liczebności oraz jednoczesnej suszy - całych roślin.

Zapłodnione jaja zimują na młodych pędach trzmieliny, kaliny, bzu czarnego. Początkowe 2-3 pokolenia wiosenne pozostają na tych roślinach. W maju pojawiają się osobniki uskrzydlone, zwane migrantkami, które przelatują m.in. na bobik, gdzie rozwijają nawet 10 pokoleń. Mszyce stanowią szczególne zagrożenie w lata o ciepłej i wczesnej wiośnie.

Strąkowiec bobowy to ciemnoszary chrząszcz, długości 4-5 mm. Uszkodzenia powodowane przez ten gatunek na roślinach nie mają znaczenia gospodarczego, natomiast wywołane przez larwy żerujące w nasionach niosą już poważne konsekwencje. Nie tylko zmniejszają masę nasion, lecz także dyskwalifikują je jako przyszły materiał siewny z powodu niskiej zdolności kiełkowania.

Chrząszcze zimują w różnych kryjówkach na miedzach, w zakrzaczeniach, jak również w zebranych nasionach. Na polach pojawiają się w maju, ale największe nasilenie ich występowania przypada na I i II dekadę czerwca. Samice do końca lipca składają jaja na zawiązujących się strąkach. Wylęgłe larwy wgryzają się do nasion. Ich żer ma charakter ukryty. Dopiero otwarcie strąka i kontrola wnętrza nasion umożliwia stwierdzenie obecności tego szkodnika na plantacji.

Do niechemicznych metod zwalczania strąkowca należą: jak najwcześniejszy siew, nieopóźnianie zbioru, niszczenie resztek pożniwnych będących dobrym siedliskiem dla chrząszczy do przezimowania. Bobiku nie należy uprawiać w bliskim sąsiedztwie innych plantacji roślin bobowatych zarówno drobno-, jak i grubonasiennych. Na tym samym polu lub w stanowisku po innych bobowatych można uprawiać bobik co 4 lata.