Na hektarze łubinu uprawianego na nasiona pozostaje w glebie: 60-90 kg azotu, 15-35 kg fosforu, 80-110 kg potasu, 20-30 kg wapnia, 10-15 magnezu. Natomiast z mikroelementów w przyoranej słomie może być ok.: 35-50 g miedzi, 700-1150 g żelaza, 1600-2250 g manganu, 180-210 g cynku, 820-1480 g glinu. Jako roślina fitosanitarna przerywa rozwój szkodliwych dla zbóż patogenów odglebowych, szczególnie wywołujących choroby podsuszkowe. Te cechy powodują, że plony zbóż zasianych po łubinie wzrastają o 0,5 do nawet 1,5 t/ha bez dodatkowych nakładów. Tę tezę potwierdza Ireneusz Migas ze Strzeszkowa (z woj. wielkopolskiego, powiatu wągrowieckiego), który z uznaniem mówi o łubinie jako roślinie pozostawiającej po sobie bardzo dobre stanowisko.

- Od kilku lat uprawiam łubin wąskolistny, wcześniej siałem groch. Na stanowisku po łubinie zbieram 5-6 t/ha żyta, czyli średnio o tonę więcej niż po innym przedplonie. Zależność wzrostu plonowania roślin następczych występuje co roku, co bardzo mnie cieszy, gdyż gleby w obrębie gospodarstwa nie należą do najlepszych. Łubin w gospodarstwie uprawiany jest na nasiona, słoma jest przyorywana, dzięki czemu do gleby wracają znaczne ilości makro- i mikroelementów. Łubin jest cenną rośliną fitomelioracyjną. Jego korzenie penetrują głębsze warstwy gleby, rozpulchniając je, a jednocześnie pobierają wymyte tam składniki mineralne, które są niedostępne dla zbóż - mówi Ireneusz Migas. Nasiona łubinu są także częścią codziennego jadłospisu gospodarza.

Rolnik uprawia łubin przede wszystkim, aby poprawić właściwości gleb. Zdecydował się siać łubin wąskolistny, gdyż w porównaniu do żółtego cechuje się szybszym dojrzewaniem i wyższym plonowaniem, ponadto ma mniejszą wrażliwość na antraknozę, która jest najgroźniejszą chorobą wśród łubinów. Uprawia tradycyjną odmianę słodką Tango (C1), którą cechuje wysoka odporność na fuzariozy (fuzaryjną zgorzel łubinu i fuzaryjne więdnięcie łubinu), antraknozę i szarą plamistość liści. Ma wysoką zawartość białka - 32-33 proc. - i może być stosowana w skarmianiu zwierząt, w mieszankach paszowych i koncentratach razem złubinem żółtym i grochem.

ELIMINACJA ZACHWASZCZENIA